Förnyade produkter

Innan du kan lista dina högkvalitativa, liknande nya produkter (reparerade, ägs och öppnas) på Amazon måste du först registrera dig och godkänna för Amazon Renewed Program.

När du har godkänts och ditt Seller Central-konto har uppdaterats kan du hantera dina förnyade listor i Amazon försäljningskanal. För förnyade listor krävs följande steg i Commerce:

  • Definiera dina omgjorda-inställningar i Listing Settings > Product Listing Condition.

  • Inkludera Renewed i produkttiteln (krävs av Amazon).

IMPORTANT
De förnyade produktlistor som inte uppfyller de krav som ställs av Amazon ändras till Inactive-status och går från fliken Active Listings till fliken Inactive Listings. Listings Changes-loggenvisar dessutom ett Refurbished-felmeddelande.

Mer information finns i relaterad Amazon-dokumentation:

recommendation-more-help
d7aea088-4a5c-42a7-90a2-da8ec88c1b94