Förnyade produkter

Innan du kan lista dina högkvalitativa, liknande nya produkter (renoverade, ägs och öppnas) på Amazon måste du först registrera dig och godkänna för Amazon Renewed Program.

När du har godkänts och Seller Central kontot uppdateras, kan du hantera dina förnyade listor i Amazon försäljningskanal. Förnyade listor kräver följande steg i Commerce:

  • Definiera Renoverad inställningarna i Listing Settings > Product Listing Condition.

  • Inkludera Renewed i produkttitel (krävs av Amazon).

IMPORTANT
De förnyade produktlistor som inte uppfyller de krav som ställs av Amazon ändras till Inactive status och flytta från Active Listings till Inactive Listings -fliken. Dessutom finns Listings Changes logg visar en Refurbished felmeddelande.

Mer information finns i relaterad Amazon-dokumentation:

recommendation-more-help
d7aea088-4a5c-42a7-90a2-da8ec88c1b94