Listing Changes Log

Loggen med listningsändringar visar de ändringar som har gjorts i Amazon Seller Account som en reflektion av inställningarna för din Amazon-försäljningskanal. Den här loggen anger de globala ändringar som har synkroniserats mellan Amazon och Amazon försäljningskanal. Den här loggen innehåller en lista över ändringar för en produkt, t.ex. typ av åtgärd (ändring), kort beskrivning av ändringen och datum för ändringen.

Inga åtgärder är tillgängliga för loggen. Det är en funktion som bara är till för granskning.

Amazon hemsidor för försäljningskanaler delar några vanliga arbetsytekontroller som gör att du kan anpassa de data som visas.

Logg för ändringslistor {width="600" modal="regular"}

Standardkolumner

Kolumn
Beskrivning
Amazon Store Name
Namnet på butiken som definierades när Amazon Store konfigurerades. Se Store-integrering.
Seller SKU
SKU (Stock Keeping Unit) som Amazon har tilldelat en produkt för att identifiera produkt, alternativ, pris och tillverkare.
Listing Action
Den typ av ändring som gjordes i listan.
Comments
Ytterligare information om ändringen i listan.
Created On
Datum och tid då ändringen gjordes.
recommendation-more-help
d7aea088-4a5c-42a7-90a2-da8ec88c1b94