Amazon Sales Channel Användarhandbok

Den här handboken är avsedd för administratörer av Adobe Commerce och Magento Open Source. Den innehåller detaljerad information om installation och introduktion av Amazon sales channel samt konfiguration och hantering av tjänsterna. Det förutsätter en grundläggande förståelse för Commerce grundläggande konfiguration och funktioner.

Amazon sales channel har två områden för administratörer:

  • Admin: Använd det här området för att komma åt konfigurationsgränssnittet och rapporter.
  • Kommandoradsgränssnittet: Använd det här verktyget för att utföra installations- och serverdelskonfigurationsuppgifter.

Den här guiden granskar grundläggande Amazon Seller Central-information, kraven för att konfigurera din Amazon-försäljningskanal. Den innehåller även information om processen för registrering och integrering, tillgänglig butik, produkt, pris och andra alternativ samt hur du kan använda Amazon försäljningskanal för att hantera dina listor och försäljningar i Amazon Marketplace. Använd den vänstra listen för att navigera mellan olika funktioner och gå ned på detaljnivå för att få tillgång till detaljerad information och procedurer.

NOTE
Handboken behandlar inte kärnfunktionerna i Adobe Commerce och Magento Open Source.
Område
Beskrivning
Introduktion till Amazon försäljningskanal
Läs mer om grunderna för Amazon försäljningskanaler, viktiga funktioner, metodtips med mera.
Inbyggd Amazon-försäljningskanal
Skapa snabbt Amazon-butiker och integrera med Amazon Seller Central. Få igång er Amazon-försäljningskanal för att börja sälja.
Startsida för Amazon-försäljningskanal
Läs mer om startsidan för din Amazon-försäljningskanal och vilka alternativ och uppgifter som finns. Se översiktsinformation om Amazon butiker och få tillgång till butiksinformation och inställningar.
Hantera attribut
Amazon försäljningskanal mappar produkter mellan din Commerce-katalog och Amazon med produktattribut. Läs mer om hur du skapar, mappar och hanterar dessa attribut.
Hantera butiksinställningar
Visa och ändra dina butiksinställningar, inklusive listinställningar, orderinställningar samt regler för listning och priser.
Hantera listor
När du säljer via Amazon Marketplace kan du uppdatera, lägga till och hantera dina listor (inställningar, regler och priser). Läs mer om hur du skapar och ändrar inställningar för butik och lista.
Hantera beställningar och leveranser
Amazon försäljningskanal stöder orderleverans och leveranser via Amazon och Commerce. Lär dig mer om hur du uppfyller kraven via Amazon, direkt via Commerce, och alternativ för orderhantering.
Visa loggar och rapporter
Läs mer om spårade fel och interaktioner mellan Amazon och Commerce.

Ytterligare dokumentation

Dokumentationsresurs
Beskrivning
Adobe Commerce 2.4 Merchant Documentation
Handläggning för både Adobe Commerce och Magento Open Source
Tjänster för Adobe Commerce-dokumentation
Dokumentation till stöd för en samling tjänster som hjälper handlare att integrera viktiga komponenter i sin verksamhet med sin butik.
Commerce on Cloud Infrastructure Guide
Stegvisa procedurer för att distribuera Adobe Commerce på en hanterad, automatiserad värdmolnplattform.
Handböcker för Adobe Commerce 2.4
Systemdokumentation om koncept, processer, verktyg och bästa metoder för att utveckla, driftsätta och underhålla projekt som körs på Adobe Commerce och Magento Open Source.
Adobe Commerce 2.4 Developer Documentation
Dokumentation för utvecklare som används för att skapa och anpassa Adobe Commerce eller Magento Open Source

Support

Om du behöver information eller har frågor som inte ingår i den här handboken använder du följande resurser:

  • Help center - Se de Amazon Sales Channel relaterade felsökningsartiklarna.
  • Supportärenden - Skicka in en biljett för att få ytterligare hjälp.
recommendation-more-help
d7aea088-4a5c-42a7-90a2-da8ec88c1b94