Ändra en mätnings användningstabell

I vissa fall kan du ändra datatabellen som ett mätvärde använder för att utföra åtgärden. Om du till exempel har en ny användartabell vill du migrera dina användarrelaterade mått från Users\_Old tabellen som ska användas Users\_New i stället.

  1. Gå till Data > Metrics

  2. Klicka Edit bredvid måttet som du vill ändra operational tabell.

  3. Klicka på i redigeraren Change.

  4. Välj den nya tabell som du vill basera måttet på.

  5. Matcha befintliga datamått med motsvarande i den nya tabellen. Om du till exempel har en kolumn som heter User's registration dateväljer du bara vilken kolumn i den nya tabellen som ska innehålla samma datumdata. (Se nästa steg om du inte har matchande kolumner i den nya tabellen)

  6. Om du inte har någon matchande kolumn i den nya tabellen kan du antingen skapa den i din datatabell eller kontakta support om det är en beräkningskolumn eller en dimension som har gjorts av Commerce Intelligence. Du kan också ta bort dimensionen från måttet. Om du vill ta bort en dimension som du inte längre behöver går du tillbaka till måttets redigerare och väljer vilka dimensioner du vill ta bort under Dimensions.

recommendation-more-help
e1f8a7e8-8cc7-4c99-9697-b1daa1d66dbc