Prognos

Att kunna förutsäga kundernas livstidsvärde när de gör fler beställningar är en av de viktigaste aspekterna i alla typer av företag.

I det här avsnittet får du lära dig mer om era kunders livstidsvärde och förutse hur livstidsvärdet ökar med fler order.

Se även: Förväntad analys av livstidsvärde (LTV) (grundläggande)

recommendation-more-help
e1f8a7e8-8cc7-4c99-9697-b1daa1d66dbc