Förväntad analys av livstidsvärde

Att förutse kundernas livstidsvärde när de gör fler beställningar är en av de viktigaste aspekterna i alla typer av företag av alla storlekar.

Nedan följer stegen för att skapa analyser för att förstå era nuvarande kunders livstidsvärde och förutse hur livstidsvärdet ökar med fler order.

förväntat värde för livstid

Bygga ett mått

Det första steget är att skapa ett nytt mått med följande steg:

 • Navigera till Manage Data > Metrics

  • Visa befintlig Avg lifetime revenue.
  note note
  NOTE
  Tabellen som måttet är uppbyggt på (troligen customer_entity eller sales_order beroende på butikens förmåga att acceptera utcheckning av gäster.)
  • Klicka Create New Metric och markera tabellen ovan.

  • Det här måttet utför en MedianCustomer's lifetime revenue kolumn, sorterad efter created_at.

   • Filters:
    • Lägg till Customers we count (Saved Filter Set) (eller Registered accounts we count)
  • Ge måttet ett namn, till exempel Median lifetime revenue.

Skapa en instrumentpanel

När mätvärdena har skapats kan du skapa en kontrollpanel genom att göra detta:

 • Navigera till Dashboards > Dashboard Options > Create New Dashboard.

 • Ge instrumentpanelen ett namn som Expected LTV.

 • Här skapar du och lägger till alla rapporter.

Skapar rapporter

NOTE
Time Period:, anges tidsperioden för varje rapport som All-time. Du kan ändra detta efter dina analysbehov. Adobe rekommenderar att alla rapporter på kontrollpanelen täcker samma tidsperiod, till exempel All time, Year-to-date, eller Last 365 days.
 • Average LTV (all)

  • Metric: Avg lifetime revenue

  • Time period: All time

  • -intervall: None

  • Chart Type: Number (scalar)

 • Average LTV (customers / non-guest checkout)

  • Metric: Avg lifetime revenue

   • Lägg till filters:

    • [A] Customer's group code Inte lika med Not Logged In
    • [B] Customer's lifetime number of orders Större än0
  • Time period: All time

  • -intervall: None

  • Chart Type: Number (scalar)

 • Average and Median LTV

  • Mått 1: Avg lifetime revenue

  • Mått 2: Median lifetime revenue

  • Time period: All time

  • Interval: By Month

  • -diagramtyp: Line

  • Avmarkera Multiple Y-Axes

 • LTV efter antal beställningar under hela livstiden

  • Mått 1: Avg lifetime revenue

  • Mått 2: New customers

  • Time period: All time

  • -intervall: None

  • Group by: Customer's lifetime number of orders

  • -diagramtyp: Line

  note note
  NOTE
  Lägg inte till alla värden för Customer's lifetime number of orders. Titta istället på en punkt där antalet nya kunder når ett litet antal och manuellt lägga till varje kunds antal beställningsvärden för hela livstiden till den punkten. Om det till exempel finns 200 kunder på en order, 75 på två, 15 på tre och 3 på fyra lägger du till 1, 2 och 3.
 • Lägg till befintlig Avg customer lifetime revenue by cohort rapport.

När du har skapat rapporterna kan du se bilden högst upp i det här avsnittet för att se hur du kan ordna rapporterna på din kontrollpanel.

recommendation-more-help
e1f8a7e8-8cc7-4c99-9697-b1daa1d66dbc