Designkonfiguration

Designkonfigurationen gör det enkelt att redigera designrelaterade regler och konfigurationsinställningar genom att visa inställningarna på en enda sida.

Designkonfigurationssida

Ändra designkonfigurationen

 1. Administratör sidebar, gå till Content > Design>Configuration.

 2. Leta reda på butiksvyn som du vill konfigurera och klicka på Edit i Action ​kolumn.

  På sidan visas de aktuella designinställningarna för butiksvyn.

 3. Om du vill ändra standardtemat anger du Applied Theme till temat som du vill använda i vyn.

  Om inget tema anges används systemets standardtema. Vissa tillägg från tredje part ändrar systemets standardtema.

 4. Om temat bara ska användas för en viss enhet anger du User Agent Rules.

  Regler för användaragent {width="400" modal="regular"}

  För varje enhetstyp där du vill ange ett tema:

  • Klicka på Add New User Agent Rule.

  • För Search String anger du webbläsar-ID för den specifika enheten.

   En söksträng kan antingen vara ett normalt uttryck eller ett Perl Compatible Regular Expression (PCRE) (se Användaragent för mer information). Följande söksträng identifierar Firefox:

   code language-none
   /^mozilla/i
   
  • För Theme Name väljer du det tema som ska användas för den angivna enheten.

  note note
  NOTE
  Du kan lägga till så många regler för de enheter som du vill ange. Söksträngarna matchas i den ordning de anges.
 5. Under Other Settings ​expanderar du varje avsnitt och följer instruktionerna i de länkade avsnitten för att redigera inställningarna efter behov.

  Andra inställningar som påverkar designen {width="500" modal="regular"}

 6. När du är klar klickar du på Save Configuration.

recommendation-more-help
2b0136b4-ef75-405f-9734-60d741f198de