Produktlistor

Produktlistor kan ställas in så att de visas som standard som antingen en lista eller ett rutnät. Du kan också bestämma hur många produkter som ska visas per sida och vilket attribut som ska användas för att sortera listan. Produktlistan innehåller en uppsättning kontroller som kan användas för att sortera produkterna, ändra listformatet, sortera efter attribut och gå från en sida till nästa.

NOTE
När en kategori sorteras efter ett produktattribut sorteras produkter med samma attributvärden också efter deras Product ID ​i stigande ordning.

Produkter som visas som ett rutnät

Konfigurera produktlistor

 1. Gå till Stores > Settings>Configuration ​på sidofältet_ Admin _.

 2. Expandera Catalog i den vänstra panelen och välj Catalog under.

 3. Expandera Expansionsväljaren i avsnittet Storefront.

  Konfigurationsalternativ för Storefront {width="600" modal="regular"}

  En detaljerad lista över dessa alternativ finns i Storefront i Konfigurationsreferens.

  note note
  NOTE
  Om du vill visa produkter och deras priser på rätt sätt enligt produktsortering efter pris kontrollerar du att inställningarna för prisvisningen i Momskonfiguration har samma värde (Excluding Tax eller Including Tax). Kontrollera värdet Catalog Prices för Calculation Settings. Och för​_Price Display Settings_, kontrollera värdet Display Product Prices in Catalog. Om de har olika värden kan prisfiltren i lagernavigeringen eventuellt inte filtrera och sortera produkter efter pris.
 4. Ange standardvärdet List Mode till något av följande:

  • Grid Only
  • List Only
  • Grid (default) / List
  • List (default / Grid
 5. För Products per Page on Grid Allowed Values anger du antalet produkter som du vill ska visas per sida när den visas i stödrasterformat.

  Om du vill ange ett urval av värden avgränsar du varje tal med ett kommatecken.

 6. För Products per Page on Grid Default Value anger du standardantalet produkter som ska visas i rutnätet per sida.

 7. För Products per Page on List Allowed Values anger du antalet produkter som du vill ska visas per sida när de visas i listformat.

  Om du vill ange ett urval av värden avgränsar du varje tal med ett kommatecken.

 8. För Products per page on List Default Value anger du standardantalet produkter som visas i listan, per sida.

 9. Ange Product Listing Sorted by till standardattributet som ursprungligen används för att sortera listan.

 10. Om du vill ge kunderna möjlighet att lista alla produkter anger du Allow All Products on Page till Yes.

 11. Om du vill behålla alla sidnumreringsinställningar när kunderna bläddrar genom kataloglistor anger du Remember Category Pagination till Yes.

  Om du aktiverar den här inställningen behålls antalet produkter som visas i en lista eller rutnät när kunderna bläddrar från en kategori till en annan. Som standard är det här fältet inställt på No eftersom det använder mer cache-lagring och kan påverka hur sidor indexeras av sökmotorer.

 12. Gör följande om du använder en platt katalog (rekommenderas inte):

  • Om du vill visa en platt kategorilista med produkter anger du Use Flat Catalog Category till Yes.

  • Om du vill visa en platt produktlista anger du Use Flat Catalog Product till Yes.

 13. Om du vill tillåta dynamiska referenser för medieresurser i kategori- och produkt-URL:er anger du Allow Dynamic Media URLs in Products and Categories till Yes.

 14. Klicka på Save Config när du är klar.

Sidkontroller

Kontroll
Beskrivning
View As
Visar produkterna i antingen rutnät- eller listformat.
Sort By
Ändrar sorteringsordningen för listan.
Show Per Page
Avgör hur många produkter som visas per sida.
Sidnumreringslänkar
Navigering länkar till andra sidor.

Sidnumreringskontroller

Sidnumreringsinställningarna visas högst upp och längst ned i listan och styr formatet på sidnumreringslänkarna för produktlistor. Du kan ange antalet länkar som ska visas i kontrollen och konfigurera länkarna Nästa och Föregående. För att sidnumreringslänkarna ska visas måste det finnas fler produkter i listan än vad som tillåts per sida i produktlistkonfigurationen.

Sidnumreringskontroller

Sidnumreringskontroller i Storefront

Kontroll
Beskrivning
Visa stödraster
View As - Visar listan i antingen rutnät- eller listformat.
Sortera efter
Sort By - Ändrar sorteringsordningen för listan. Egenskapen Used for Sorting in Product Listing ​storefront avgör vilka produktattribut som kan användas för att sortera listan.
Visa per sida
Show Per Page - Anger hur många produkter som visas per sida.
Sidnumreringslänkar
Sidnumreringslänkar - Navigeringslänkar till andra sidor.

Konfigurera sidnumreringskontrollerna

 1. Gå till Content > Design>Configuration ​på sidofältet_ Admin _.

 2. Leta reda på den butiksvy som du vill konfigurera och klicka på Edit i kolumnen Action.

 3. Under Other Settings expanderar du Expansionsväljaren i avsnittet Pagination.

  Sidnumrering {width="600" modal="regular"}

  Mer information om de här inställningarna finns i Designkonfiguration.

 4. I Pagination Frame anger du antalet länkar som du vill ska visas i sidnumreringskontrollen.

 5. För Pagination Frame Skip anger du antalet länkar som du vill hoppa över innan nästa uppsättning länkar visas i sidnumreringskontrollen.

  Om sidnumreringsramen t.ex. har fem länkar och du vill hoppa till de kommande fem länkarna, hur många länkar vill du hoppa över? Om du anger värdet till fyra (4) är den sista länken från föregående uppsättning den första länken i nästa uppsättning.

 6. För Anchor Text for Previous anger du den text som du vill ska visas för länken Föregående.

  Lämna tomt om du vill använda standardpilen.

 7. För Anchor Text for Next anger du den text som du vill ska visas för länken Nästa. Lämna tomt om du vill använda standardpilen.

 8. Klicka på Save Configuration när du är klar.

recommendation-more-help
af062d56-f22c-4537-813d-bedf8b92a071