[Prov AD0-E409]{class="badge neutral"}

Certifieringsresa för Adobe Target Architect Master

Den här sidan innehåller information om hur du uppnår certifieringen. Den innehåller en beskrivning av provet, studiematerialet, stegvisa instruktioner om certifieringsprocessen och hur du förnyar din certifiering.

NOTE
Nya studieresurser: The Handbok för testversioner ger dig en skräddarsydd väg genom din förberedande process för certifieringstester, inklusive det material du behöver för att lyckas med denna certifiering. Om du uppmanas att logga in på guiden för testversioner använder du din Adobe ID.

Provbeskrivning exam-description

Ta reda på vem som ska göra provet, vilken erfarenhet som rekommenderas och vilka ämnen som ska behandlas på provet.

Provinformation exam-details

 • Nivå: Masternivå (3-5 års erfarenhet)
 • Löpande poäng: 32/50
 • Tid: 100 min
 • Leverans: Bearbetad online (kräver kameraåtkomst)
 • Tillgängliga språk: engelska
 • Kostnad: $225 (global) / $150 (Indien)
 • Exam ID: AD0-E409

Målgrupp intended-audience

De sökande som ska genomgå certifieringen är bland annat medlemmar i följande grupper/organisationer:

 • Optimeringstekniker/arkitekt för konverteringsgrad
 • Tekniker/arkitekt för personalisering
 • Digital Solution Architect
 • Digital transformationskonsult
 • Lead för upplevelseoptimering
 • Optimeringshanteraren
 • Kampanjhanterare online

Minimal upplevelse minimum-experience

Du borde ha:

 • Minst tre års erfarenhet av optimering av digital marknadsföring
 • Minst två års erfarenhet (eller fem engagemang) av implementering, driftsättning och felsökning av Adobe Target
 • Upplev integrationen av Target med Adobe Experience Cloud
 • Grundläggande förståelse för JavaScript, HTML, CSS och webbutveckling i gränssnittet
 • Förtrogenhet med och medvetenhet om Adobe Target API:er/SDK:er, integration på serversidan, rapportering och administration
 • Kunskap om hur man implementerar Adobe Target med ramverk för Single Page Application (SPA), mobil och e-post samt rekommendationer.

Teknik:

 • Flera Adobe Experience Cloud-program (Adobe Analytics, Adobe Campaign, Adobe Experience Manager, Adobe Experience Cloud Debugger, Target API:er)
 • JavaScript (Ajax, JQuery och så vidare)
 • Webbläsarbaserade felsökningsverktyg (Chrome developer tools, VEC help), JSON för felsökningssvar från Target
 • Felsökningsverktyg för inbyggda program (Charles Proxy, Fiddler)
 • HTML, CSS, HTTP, XML-konfiguration
 • Inbyggda IDE för mobilutveckling, grunderna för iOS-utveckling, grunderna för Android-utveckling
 • API-verktyg som Postman
 • VEC-hjälp

Miljö:

 • Adobe Experience Cloud
 • Implementering på klientsidan utan tagghanterare
 • Tag Management Systems, speciellt Launch (IF)
 • Servermiljöer (för API-användning)
 • E-post
 • Webb- och mobilmiljöer
 • AMS-värdmiljö
 • Adobe I/O Runtime

Mål och omfattning för tentamen exam-objectives

I det här avsnittet finns information om testinnehållet.

Avsnitt 1: Adobe Target grundläggande (13 %)

 • Identifiera lämpliga Adobe Target användning för ett visst scenario
 • Förklara grundläggande tekniker i Adobe Target implementering

Avsnitt 2: Integrering med Adobe Target (18 %)

 • Använda processen för att integrera Adobe Target med Adobe Analytics (A4T)
 • Använda processen för att integrera Adobe Target till Adobe Experience Manager
 • Beskriv integrationen med Adobe Experience Cloud Solutions och Adobe Experience Platform Solutions
 • Beskriv integrationen med Adobe Experience Cloud Audiences

Avsnitt 3: Adobe Target administration och styrning (6%)

 • Definiera en pågående Adobe Target implementeringsstrategi och systemstyrning
 • Använda processen och bästa praxis för att hantera användare
 • Beskriv de administrativa aspekterna av implementeringsinställningarna

Avsnitt 4: Adobe Target och kontaktpunkter som stöds (6 %)

 • Beskriv implementering på klientsidan
 • Beskriv implementering på serversidan
 • Beskriv implementeringskrav för mobiler, e-postmarknadsföring och API:er

Avsnitt 5: Bruttoanvändning Adobe Target rekommendationer (11 %)

 • Uppvisa förståelse för rekommendationer, kataloger och kriterier
 • Använd processen för att konfigurera Target-rekommendationer

Avsnitt 6: Arkitekt, utformning och implementering Adobe Target (18 %)

 • Välj rätt implementering av målbegäran (Global, Order Confirm, Hybrid) Utvärdera och utforma en Adobe Target implementering
 • Beskriv implementeringen av Adobe Target i Adobes mobilappar

Avsnitt 7: Felsökning (28 %)

 • Felsöka mbox-fel
 • Felsöka målbegäran och svarsfel
 • Felsöka aktivitetsinställningsfel
 • Förstå integreringsfel
 • Felsökning Adobe Target Recommendations-fel

Så här certifierar du dig how-to-get-certified

De här stegen tar dig igenom certifieringsprocessen från början till slut.

Steg 1: Skapa ditt konto
note important
IMPORTANT
Myndighets-ID krävs: Du MÅSTE använda ett foto-ID som är utfärdat av en myndighet som din giltiga form av ID. Mjuka kopior eller digitala ID:n tillåts inte.

Adobe ID-kontonamn: Ditt Adobe ID-kontonamn MÅSTE matcha ditt namn på ditt myndighets-ID. Uppdatera ditt Adobe ID-kontonamn genom att skicka ett e-postmeddelande certif@adobe.com. Begär den här korrigeringen 72 timmar i förväg. Om namnen inte överensstämmer vid tidpunkten för provet måste du registrera dig för en ny tentamen till en extra kostnad.

Du måste ha en Adobe ID för att kunna boka och ta prov. Om du inte har någon Adobe ID kan du skapa en här.

Det är nödvändigt att ha en Adobe ID av tre skäl:

 • Du behöver en Adobe ID för att skapa och logga in på Adobe system för hantering av autentiseringsuppgifter konto. Här kan du se dina certifieringar, examinationshistorik, examinationsmoment och ytterligare information.
 • Du måste vara inloggad på Adobe Credential Management System för att kunna skapa och logga in på ditt Examity-konto. Det är där du ska planera, betala för och ta ditt test.
 • Du måste vara inloggad på Adobe Credential Management System för att kunna genomföra övningstester på Adobe Certification Exam Prep Portal.
Steg 2: Förbered dig för provet med dessa kostnadsfria studiematerial

Studiematerial

Du behöver inte genomgå någon utbildning innan du kan genomföra provet, och enbart utbildning ger dig inte de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara provet. En kombination av utbildning och framgångsrika, arbetsplatsbaserade erfarenheter är avgörande för att du ska få den databas som behövs för att klara provet.

Här följer några förslag på resurser som hjälper dig att förbereda dig:

note note
NOTE
Vissa länkar i det här avsnittet fungerar bara när du har loggat in på Adobe system för hantering av autentiseringsuppgifter. Logga in lite nu.

Gör ett övningsprov

Vi rekommenderar att du gör ett test innan du börjar. Du får obegränsad tillgång till alla tillgängliga övningstester för prov på Adobe expertnivå.

Våra övningstester har alla utvecklats från samma plan som direktproven. Praktiktestet hjälper dig att förstå de ämnen som tas upp i provet.

Tänk på att du inte kommer att bli godkänd på certifieringstest om du godkänner ett praktiktest.

Så här gör du övningstestet:

 1. Logga först in på Adobe system för hantering av autentiseringsuppgifter med din Adobe ID.

 2. Gå sedan till Adobe Certification Exam Prep Portal för att hitta ditt praktiktest.

Handbok för testversioner

Den kostnadsfria guiden för testversioner ger en skräddarsydd väg genom testprocessen, inklusive det material du behöver för att lyckas med provet.

Visa guiden Förbered prov

Steg 3: Schemalägg och betala för prov
note note
NOTE
Vissa i det här avsnittet fungerar bara efter att du har loggat in i Adobe system för hantering av autentiseringsuppgifter. Logga in lite nu.

Examinleverans

Adobe använder en leverantör som heter Examity för att administrera schemalagda, bearbetade tentamina. Alla nya certifieringsprov behandlas. Förnyelseprov är on-demand och obearbetade.

Schemalägg, schemalägg om eller avbryt tentamen

Så här schemalägger, schemalägger du om eller avbryter provet:

 1. Logga först in på Adobe system för hantering av autentiseringsuppgifter med din Adobe ID.

 2. Gå sedan till Underskriftsportal och följa instruktionerna på skärmen.

Annulleringar och omplanering måste initieras 48 timmar före schemalagd provtid. Kandidaterna måste själva ändra den här avtalade tiden. Varken Adobe Support eller provleverantörer kan bearbeta begäranden om omläggning och annullering. För annulleringar under 48 timmar tas en avgift ut utöver examensavgiften.

Så här betalar du

Betala med kreditkort: När du schemalägger din tentamen uppmanas du att ange ditt kreditkort för betalning.

Betala med verifikation: Om du vill köpa en provkupong går du till: Adobe Certification Voucher Center. Du kan använda verifikationskoden när du schemalägger provet. Se nedan för information om kupongrabatt.

Köpa en verifikation

Du kan betala för en tentamen med en verifikation. Om du vill köpa en provvoucher går du till Adobe Certification Voucher Center.

Du kan använda verifikationskoden när du schemalägger provet. Se nedan för information om kupongrabatt.

Alla sökande kan få rabatt på massinköp på minst 10 prov när de köper via Adobe Certification Voucher Center.

Mer information om kuponger finns i Vanliga frågor.

Rabatter

Det finns massrabatter:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2
Kvantitet Rabatt
10-24 20%
25-49 25 %
50+ 33 %

Partnerrabatter: Bronze level Partners och högre får rabatter på alla Adobe-certifieringstester och -klasser. Du kan läsa mer om dessa rabatter och hur du får tillgång till partnerförmåner på Solution Partner Portal.

Kupongrabatter: Alla kandidater kan få rabatt på massinköp på minst 10 prov när de köper via Adobe Certification Voucher Center.

Obs! Det går inte att kombinera massrabatter med andra erbjudanden eller rabatter.

Steg 4: Före och efter tentamen

Före examensdagen

 • Kör systemtestet.
 • Kontrollera att Zoom är installerat på datorn. Zoomningen måste ha behörighet att använda kameran och mikrofonen, att dela skärmen och att låta processorn ta över datorn tillfälligt.
 • Stäng av popup-blockeraren innan du startar provet.
 • Dubbelkontrollera din tidszon i din Visiity-profil genom att gå till Adobe Credential Management-systemet, klicka på Schedule/Modify my Exam Appointment, välja provet och gå till din Examity-profil.
note important
IMPORTANT
Myndighets-ID krävs: Du MÅSTE använda ett foto-ID som är utfärdat av en myndighet som din giltiga form av ID. Mjuka kopior eller digitala ID:n tillåts inte.

Adobe ID-kontonamn: Ditt Adobe ID-kontonamn MÅSTE matcha ditt namn på ditt myndighets-ID. Uppdatera ditt Adobe ID-kontonamn genom att skicka ett e-postmeddelande certif@adobe.com. Begär den här korrigeringen 72 timmar i förväg. Om namnen inte överensstämmer vid tidpunkten för provet måste du registrera dig för en ny tentamen till en extra kostnad.

Tv-dagen

 • Var tidig! Din leverantör kommer att starta sessionen precis när den avtalade tiden börjar, så ge dig tid att logga in och titta närmare innan du avtalar.
 • Förbered skrivbordsutrymmet. Ta bort eventuella extra bildskärmar, elektronik, böcker, anteckningsböcker, papper osv. från datorn.
 • Anslut datorn.
 • Stäng alla program utom skärmdelning och webbläsare. Anbudsgivaren instruerar dig att öppna aktivitetshanteraren för att visa att inga andra program körs.
 • Obs! Om du inte är ansluten kommer du att få ett e-postmeddelande från Visiity Support som hjälp vid återanslutning. Du kan även kontakta för att få tillgång till stöd för Examity direkt för att återansluta.

Efter provet

 • När du är klar med provet får du ett tillfälligt godkänt/misslyckat prov, men din slutliga poäng kan ta upp till 72 timmar. När provet har granskats och slutförts hittar du poängkortet i Adobe Credential Management på fliken "History".
 • Om du misslyckas med en Adobe-certifieringstest på ditt första försök måste du vänta minst 24 timmar innan du startar provet igen. En felande grad vid det andra eller efterföljande försöket kräver en vänteperiod på 14 kalenderdagar innan provet tas om. Varje försök medför en separat avgift för tentamen.
Steg 5: Ta provet

Adobe använder sig av Examity för att administrera proffsiga examina online. I portalen för Exempel kan du:

 • Schemalägg, schemalägg om eller avbryt provet. Observera att du måste avbryta och göra om schemaläggningen före 48 timmar före det schemalagda besöket. Kandidaterna måste själva ändra den här avtalade tiden.

 • Betala för provet. Betala för din certifieringstest med hjälp av verifikation eller kreditkort i Underportalen. Om du vill köpa en provvoucher går du till: Voucher-system för Adobe-certifiering. Du kan använda verifikationskoden när du schemalägger provet. Om du har en rabatt gäller den i kassan.

 • Ta ditt prov.

note note
NOTE
Du måste logga in på Adobe system för hantering av autentiseringsuppgifter innan du klickar på knappen Undersök nedan.

Schemalägg eller ta prov AD0-E409

Gå till portalen för undersökningar

Steg 6: Hantera dina emblem

När du har klarat certifieringstest får du ett digitalt Adobe Experience Cloud-märke från Credly, en leverantör av digitala autentiseringstjänster.

Ditt märke är ett bevis på din kompetens med Adobe Experience Cloud produkter. Genom att visa det i dina profiler för sociala medier eller på cv kan du visa vad du åstadkommit för potentiella arbetsgivare och kunder och visa upp dina färdigheter i dessa program.

För befintliga användare finns det två sätt att acceptera ditt Adobe-certifieringsmärke:

 • Steg 1: Logga in på Tillförlitligt. (Du måste använda samma e-postadress som du använde för att hämta dina Adobe-uppgifter, annars visas inte ditt emblem.)
 • Steg 2: Eller gå till e-postmeddelandet som du fick från Credly för att godkänna märket.
 • Steg 3: Godkänn och dela din bricka.

För nya användare, följ instruktionerna nedan för att godkänna ditt Adobe-certifieringsmärke:

 • Steg 1: Gå till det e-postmeddelande du fått från Medarbetare för att godkänna märket.
 • Steg 2: Skapa ett konto. (Du måste använda samma e-postadress som du använde för att hämta dina Adobe-uppgifter, annars visas inte ditt emblem.)
 • Steg 3: Godkänn och dela din bricka.

Läs mer

Förnya din certifiering

Certifieringarna upphör att gälla efter två år. Om du vill behålla din certifiering måste du förnya den innan den upphör att gälla. Besök Förnya din certifiering sida för mer information.

Frågor

Visa certifieringen Vanliga frågor.

Ytterligare frågor? Kontakta oss.

recommendation-more-help
7c2da12b-aeec-4d0c-a163-77461d697d86