[Prov AD0-E560]{class="badge neutral"}

Certifieringsresa för Adobe Marketo Engage Architect Master

Den här sidan innehåller information om hur du uppnår certifieringen. Den innehåller en beskrivning av provet, studiematerialet, stegvisa instruktioner om certifieringsprocessen och hur du förnyar din certifiering.

NOTE
Nya studieresurser tillgängliga: I handboken för testversioner finns en skräddarsydd väg genom din förberedande process för certifieringstester, inklusive det ingående studiematerialet som du behöver för att lyckas med certifieringen. Använd din Adobe ID om du uppmanas att logga in på guiden för testversioner.

Provbeskrivning exam-description

Ta reda på vem som ska göra provet, vilken erfarenhet som rekommenderas och vilka ämnen som ska behandlas på provet.

Provinformation exam-details

IMPORTANT
Certifieringen har en förutsättning. Du MÅSTE ha en aktiv (inte utgången) Adobe Marketo Engage Business Practitioner Expert -certifiering för att kunna genomföra huvudprovet för Adobe Marketo Engage Architect.
 • Krav: Aktiv (inte utgången) expertcertifiering för Adobe Marketo Engage Business Practitioner
 • Nivå: Masternivå (3-5 års erfarenhet)
 • Certifiering av praktikanter
 • Löpande poäng: 32/50
 • Tid: 100 min
 • Leverans: Bearbetad online (kräver kameraåtkomst)
 • Tillgängliga språk: engelska
 • Kostnad: $225 (global) / $150 (Indien)
 • Exam ID: AD0-E560

Målgrupp intended-audience

 • Marknadsteknisk chef
 • Senior/Marketing Operations Manager
 • Marknadsförare
 • Senior Director/Manager for revenue operations
 • Marknadsföringsverksamhet/teknik-/automatiseringskonsulter
 • Marknadsföringsteknologer
 • Kampanjchef
 • Automatiserad marknadsföring
 • Digital marknadsföring
 • Hanterare för efterfrågegenerering
 • Lösningsarkitekt
 • Affärssystemanalytiker
 • CRM-hanterare
 • CRM/Lifecycle Marketing Manager

Minimal upplevelse minimum-experience

Du borde ha:

 • En certifiering som certifierad expert på Marketo Engage Business Practitioner
 • Minst fem års erfarenhet, helst med flera fall av Marketo Engage
 • En förståelse för vilken inverkan verksamheten har och effektivt förklara/informera intressenter (tekniska och icke-tekniska) på olika nivåer om deras lösning
 • Möjligheten att skapa en lösning och omvandla den till en Marketo Engage-arkitektur, förstå de affärsprocesser som påverkas av integreringar
 • Förtrogenhet med principerna för att skapa en instans

Dessutom bör du känna till följande verktyg och tekniker:

 • Funktioner, funktioner och appar för Adobe Marketo Engage
 • Databassystem
 • API-anslutning
 • CRM-plattform
 • Plattformar för marknadsföringsteknologi

Mål och omfattning för tentamen exam-objectives

I det här avsnittet finns information om testinnehållet.

Avsnitt 1: Projektledarskap (16 %)

 • Identifiera rätt intressenter i en fallstudie
 • Utvärdera en uppsättning krav och rekommendera projektgränser, budget, resurser och omfattning
 • Bestäm vem som behöver aktiveras och driftsättas effektivt utifrån en modifierad process
 • Utvärdera en granskning och rekommendera prioriteringar och tidslinje

Avsnitt 2: Marketo Engage-arkitekturdesign (48 %)

 • Samla krav/behov och rekommendera en lead-hantering och livscykeldesign
 • Granska en befintlig implementering och ge resultat
 • Identifiera olika beteenden för poängberäkning utifrån ett affärsbehov
 • Granska en befintlig implementering, rekommendera åtgärder för att skala kampanjkörningen
 • Sammanfatta ett operativt förfarande för dirigering av flera länder
 • Utvärdera effekten och kraven för att införliva ny teknik i instansen
 • Identifiera olika typer av integreringar och när de ska användas
 • I ett scenario kan du beskriva olika stadier i personens livscykel som påverkas av föreslagna ändringar/krav
 • Utvärdera en uppsättning krav och rekommendera en strategi för kampanjlogik

Avsnitt 3: Rapportering och attribuering (20 %)

 • Förklara konceptet med omdirigeringar i livscykelmodelleraren utifrån en modell att granska
 • Rekommendera ett tillvägagångssätt för rapportering av online-reklam, organisk social marknadsföring eller innehåll
 • Illustrator How to validate Marketo Engage reporting in tracking lifecycle changes
 • Identifiera mätvärden som ska användas i en viss rapporttyp
 • Identifiera hur man spårar flerkanalsattribuering för att utvärdera avkastningen
 • Identifiera och beskriv för- och nackdelar med olika attribueringsmodeller
 • Beskriv effekten av den kanal som ställts in för rapportering utifrån ett affärskrav

Avsnitt 4: Avancerade åtgärder (16 %)

 • I ett scenario, identifiera lämpliga åtgärder för att förbättra ledning eller styrning
 • Rekommendera ett effektivt dataschema utifrån en uppsättning krav
 • Utvärdera en kunds implementering och rekommendera åtgärder för att förbättra leveransen
 • Utvärdera en kunds implementering och rekommendera åtgärder för att förbättra administrationen
 • Samla information om en kunds implementering och rekommendera säkerhetspraxis
 • Förklara hur arbetsytan och partitionerna kan användas för ett givet scenario

Beredskapenkät

Det här frågeformuläret om beredskap online är en självbedömning. Det hjälper dig att avgöra om din nuvarande erfarenhet uppfyller de rekommenderade minimikraven för kandidater.

Ta enkäten om onlineberedskap

Så här certifierar du dig how-to-get-certified

De här stegen tar dig igenom certifieringsprocessen från början till slut.

Steg 1: Skapa ditt konto
note important
IMPORTANT
Offentligt ID krävs: Du MÅSTE använda ett foto-ID som din giltiga form av ID. Mjuka kopior eller digitala ID:n tillåts inte.

Adobe ID-kontonamn: Ditt Adobe ID-kontonamn MÅSTE matcha ditt namn på ditt myndighets-ID. Om du vill uppdatera ditt Adobe ID-kontonamn skickar du e-post certif@adobe.com. Begär den här korrigeringen 72 timmar i förväg. Om namnen inte överensstämmer vid tidpunkten för provet måste du registrera dig för en ny tentamen till en extra kostnad.

Du måste ha en Adobe ID för att kunna boka och ta prov. Om du inte har någon Adobe ID kan du skapa en här.

Det är nödvändigt att ha en Adobe ID av tre skäl:

 • Du behöver en Adobe ID för att skapa och logga in på ditt Adobe Credential Management System-konto. Här kan du se dina certifieringar, examinationshistorik, examinationsmoment och ytterligare information.
 • Du måste vara inloggad på Adobe Credential Management System för att kunna skapa och logga in på ditt Examity-konto. Det är där du ska planera, betala för och ta ditt test.
 • Du måste vara inloggad på Adobe Credential Management System för att kunna genomföra övningstester på Adobe Certification Exam Prep Portal.
Steg 2: Förbered dig för provet med dessa kostnadsfria studiematerial

Studiematerial

Du behöver inte genomgå någon utbildning innan du kan genomföra provet, och enbart utbildning ger dig inte de kunskaper och färdigheter som krävs för att klara provet. En kombination av utbildning och framgångsrika, arbetsplatsbaserade erfarenheter är avgörande för att du ska få den databas som behövs för att klara provet.

Här följer några förslag på resurser som hjälper dig att förbereda dig:

note note
NOTE
Vissa länkar i det här avsnittet fungerar bara när du har loggat in på Adobe Credential Management System. Logga in lite nu.

Testa

Vi rekommenderar att du gör ett test innan du börjar. Du får obegränsad tillgång till alla tillgängliga övningstester för prov på Adobe expertnivå.

Våra övningstester har alla utvecklats från samma plan som direktproven. Praktiktestet hjälper dig att förstå de ämnen som tas upp i provet.

Tänk på att du inte kommer att bli godkänd på certifieringstest om du godkänner ett praktiktest.

Så här gör du övningstestet:

 1. Logga först in på Adobe Credential Management System med din Adobe ID.

 2. Gå sedan till Adobe Certification Exam Prep Portal för att hitta ditt övningstest.

Handbok för provprogram

Den kostnadsfria guiden för testversioner ger en skräddarsydd väg genom testprocessen, inklusive det material du behöver för att lyckas med provet.

Handbok för provprogram

Steg 3: Schemalägg och betala för prov
note note
NOTE
Vissa i det här avsnittet fungerar bara när du har loggat in på Adobe Credential Management System. Logga in lite nu.

Examleverans

Adobe använder en leverantör som heter Examity för att administrera schemalagda, bearbetade tentamina. Alla nya certifieringsprov behandlas. Förnyelseprov är on-demand och obearbetade.

Schemalägg, schemalägg om eller avbryt tentamen

Så här schemalägger, schemalägger du om eller avbryter provet:

 1. Logga först in på Adobe Credential Management System med din Adobe ID.

 2. Gå sedan till Underlighetsportalen och följ instruktionerna som visas på skärmen.

Annulleringar och omplanering måste initieras 48 timmar före den schemalagda provperioden. Kandidaterna måste själva ändra den här avtalade tiden. Varken Adobe Support eller provleverantörer kan bearbeta begäranden om omläggning och annullering. För annulleringar under 48 timmar tas en avgift ut utöver examensavgiften.

Betalning

Betala med kreditkort: När du schemalägger din tentamen uppmanas du att ange ditt kreditkort för betalning.

Betala med verifikation: Om du vill köpa en provkupong går du till: Adobe Certification Voucher Center. Du kan använda verifikationskoden när du schemalägger provet. Se nedan för information om kupongrabatt.

Köpa en voucher

Du kan betala för en tentamen med en verifikation. Om du vill köpa en provvoucher går du till Adobe Certification Voucher Center.

Du kan använda verifikationskoden när du schemalägger provet. Se nedan för information om kupongrabatt.

Alla sökande kan få rabatt på massinköp på minst 10 prov när de köper via Adobe Certification Voucher Center.

Mer information om vouchers finns i Vanliga frågor och svar.

Rabatter

Det finns massrabatter:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2
Kvantitet Rabatt
10-24 20%
25-49 25 %
50+ 33 %

Partnerrabatter: Bronze level Partners och högre får rabatter på alla Adobe-certifieringstester och -klasser. Du kan läsa mer om dessa rabatter och hur du får tillgång till partnerförmåner på Solution Partner Portal.

Kupongrabatter: Alla kandidater kan få rabatt på massinköp på minst 10 prov när de köper via Adobe Certification Voucher Center.

Obs! Det går inte att kombinera massrabatter med andra erbjudanden eller rabatter.

Steg 4: Före och efter tentamen

Före examensdag

 • Kör systemtestet.
 • Kontrollera att Zoom är installerat på datorn. Zoomningen måste ha behörighet att använda kameran och mikrofonen, att dela skärmen och att låta processorn ta över datorn tillfälligt.
 • Stäng av popup-blockeraren innan du startar provet.
 • Dubbelkontrollera din tidszon i din Visiity-profil genom att gå till Adobe Credential Management-systemet, klicka på Schedule/Modify my Exam Appointment, välja provet och gå till din Examity-profil.
note important
IMPORTANT
Offentligt ID krävs: Du MÅSTE använda ett foto-ID som din giltiga form av ID. Mjuka kopior eller digitala ID:n tillåts inte.

Adobe ID-kontonamn: Ditt Adobe ID-kontonamn MÅSTE matcha ditt namn på ditt myndighets-ID. Om du vill uppdatera ditt Adobe ID-kontonamn skickar du e-post certif@adobe.com. Begär den här korrigeringen 72 timmar i förväg. Om namnen inte överensstämmer vid tidpunkten för provet måste du registrera dig för en ny tentamen till en extra kostnad.

Provdag

 • Var tidig! Din leverantör kommer att starta sessionen precis när den avtalade tiden börjar, så ge dig tid att logga in och titta närmare innan du avtalar.
 • Förbered skrivbordsutrymmet. Ta bort eventuella extra bildskärmar, elektronik, böcker, anteckningsböcker, papper osv. från datorn.
 • Anslut datorn.
 • Stäng alla program utom skärmdelning och webbläsare. Anbudsgivaren instruerar dig att öppna aktivitetshanteraren för att visa att inga andra program körs.
 • Obs! Om du inte är ansluten kommer du att få ett e-postmeddelande från Visiity Support som hjälp vid återanslutning. Du kan även kontakta för att få tillgång till stöd för Examity direkt för att återansluta.

Efter provet

 • När du är klar med provet får du ett tillfälligt godkänt/misslyckat prov, men din slutliga poäng kan ta upp till 72 timmar. När provet har granskats och slutförts hittar du poängkortet i Adobe Credential Management på fliken "History".
 • Om du misslyckas med en Adobe-certifieringstest på ditt första försök måste du vänta minst 24 timmar innan du startar provet igen. En felande grad vid det andra eller efterföljande försöket kräver en vänteperiod på 14 kalenderdagar innan provet tas om. Varje försök medför en separat avgift för tentamen.
Steg 5: Ta provet

Adobe använder sig av Examity för att administrera proffsiga examina online. I portalen för Exempel kan du:

 • Schemalägg, schemalägg om eller avbryt provet. Observera att du måste avbryta och schemalägga om innan 48 timmar har gått innan den schemalagda provperioden. Kandidaterna måste själva ändra den här avtalade tiden.

 • Betala för provet. Betala för din certifieringstest antingen med verifikation eller kreditkort i granskningsporten. Om du vill köpa en provvoucher går du till: Adobe Certification Voucher System. Du kan använda verifikationskoden när du schemalägger provet. Om du har en rabatt gäller den i kassan.

 • Ta din tentamen.

note note
NOTE
Du måste logga in på Adobe-systemet för hantering av autentiseringsuppgifter innan du klickar på knappen Undersök nedan.

Schemalägg eller ta prov AD0-E560

note important
IMPORTANT
Certifieringen har en förutsättning. Du MÅSTE ha en aktiv (inte utgången) Adobe Marketo Engage Business Practitioner Expert -certifiering för att kunna genomföra huvudprovet för Adobe Marketo Engage-arkitekten.

Gå till portalen för undersökningar

Steg 6: Hantera dina emblem

När du har klarat certifieringstest får du ett digitalt Adobe Experience Cloud-märke från Credly, en leverantör av digitala autentiseringstjänster.

Ditt märke är ett bevis på din kompetens med Adobe Experience Cloud produkter. Genom att visa det i dina profiler för sociala medier eller på cv kan du visa vad du åstadkommit för potentiella arbetsgivare och kunder och visa upp dina färdigheter i dessa program.

För befintliga användare finns det två sätt att acceptera ditt Adobe-certifieringsmärke:

 • Steg 1: Logga in på Medarbetare. (Du måste använda samma e-postadress som du använde för att hämta dina Adobe-uppgifter, annars visas inte ditt emblem.)
 • Steg 2: Eller gå till det e-postmeddelande du fick från Meddela om du godkänner märket.
 • Steg 3: Acceptera och dela ditt emblem.

För nya användare följer du instruktionerna nedan för att godkänna ditt Adobe-certifieringsmärke:

 • Steg 1: Gå till e-postmeddelandet som du fick från Medarbetare för att acceptera märket.
 • Steg 2: Skapa ett konto. (Du måste använda samma e-postadress som du använde för att hämta dina Adobe-uppgifter, annars visas inte ditt emblem.)
 • Steg 3: Acceptera och dela ditt emblem.

Läs mer

Förnya din certifiering

Certifieringarna upphör att gälla efter två år. Om du vill behålla din certifiering måste du förnya den innan den upphör att gälla. Mer information finns på sidan Förnya din certifiering.

Frågor

Visa certifiering Frågor och svar.

Ytterligare frågor? Kontakta oss.

recommendation-more-help
7c2da12b-aeec-4d0c-a163-77461d697d86