Skicka en kopia av dina meddelanden till en BCC-adress bcc

Om BCC för e-post gs-bcc

Du kan konfigurera Adobe Campaign att behålla en kopia av e-postmeddelanden som skickas från din plattform. Med det här alternativet kan du skicka meddelanden med en dedikerad BCC-e-postadress (Blind Carbon Copy), varifrån de kan bearbetas och arkiveras i ett externt system.
Adobe Campaign hanterar inte själva arkiverade filer. De e-postfiler som motsvarar skickade e-postmeddelanden kan sedan överföras till en fjärrserver, till exempel en SMTP-e-postserver.

Arkiveringsmålet är valfri e-postadress som är osynlig för leveransmottagarna. När du har definierat e-postadressen för hemlig kopia måste du aktivera det dedikerade alternativet på leveransmall nivå.

NOTE
Som användare av hanterade Cloud Service kontakta Adobe för att kommunicera e-postadressen för den kontroll av webbläsarkompatibilitet som ska användas för arkivering.
CAUTION
Av sekretesskäl måste e-post från innehållsförteckningen behandlas av ett arkiveringssystem som kan lagra säkert personligt identifierbar information (PII).

Aktivera BCC för e-post enable-bcc

Så här aktiverar du BCC för en specifik leveransmallföljer du stegen nedan:

  1. Gå till mappen med leveransmallar i Campaign Explorer. Som standard lagras leveransmallar i Resources > Templates > Delivery templates mapp.

  2. Redigera leveransmallen för att uppdatera med BCC.

  3. Klicka på knappen Properties.

  4. Från Delivery -fliken, kontrollera Email BCC alternativ.

  5. Klicka på Ok för att bekräfta.

En kopia av alla skickade meddelanden för varje leverans som baseras på den här mallen skickas till e-postadressen som har konfigurerats för din plattform.

Skyddsutkast och rekommendationer recommendations-bcc

När du använder BCC för e-post med Adobe Campaign gäller följande skyddsförslag och rekommendationer:

  • Du kan bara använda en e-postadress för hemlig kopia.

  • Se till att BCC-adressen har tillräcklig mottagningskapacitet för att arkivera alla e-postmeddelanden som skickas.

  • BCC för e-post skickar till e-postadressen till BCC innan den skickas till mottagarna, vilket kan leda till att BCC-meddelanden skickas trots att de ursprungliga leveranserna kan ha studsat. Mer information om studsar finns i Förstå leveransfel.

  • E-postmeddelanden som skickas till BCC-adressen får inte öppnas och klickas igenom, eftersom dessa aktiviteter beaktas i Total opens och Clicks från sändningsanalysen kan orsaka felberäkningar.

recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b