Visa befintliga profiler view-profiles

Bläddra till Profiles and targets för att få åtkomst till mottagare som lagras i Adobe Campaign-databasen.

Från den här sidan kan du skapa ny mottagare, redigera en befintlig mottagare och få tillgång till dess profilinformation.

Om du vill ha mer avancerade profiländringar kan du gå till Campaign-trädet från Explorer på Adobe Campaign hemsida.

CAUTION
Den inbyggda mottagarskärmen definieras via ett XML-schema och dess tillhörande form. XML-schemat lagras i Administration > Configuration > Data schemas noden i Adobe Campaign Explorer-trädet. Endast expertanvändare får göra ändringar i dessa scheman.

Redigera en profil edit-a-profiles

Välj en profil om du vill visa information på en ny flik.

Data som rör profiler grupperas i flikar. Dessa flikar och deras innehåll beror på dina specifika inställningar och installerade paket.

För en vanlig inbyggd mottagare kan du använda följande flikar:

 • General, för alla allmänna profildata. Den innehåller i synnerhet efternamn, förnamn, e-postadress, e-postformat osv.

  Den här fliken lagrar även avanmäla dig profilens flagga: när No longer contact (by any channel) om du väljer det här alternativet visas profilen till blockeringslista. Den här informationen läggs till i kontaktinformationen om mottagaren till exempel klickade på länken för att avbryta prenumerationen i ett nyhetsbrev. Mottagaren är inte längre riktad mot någon kanal (e-post, direktreklam osv.). Mer information finns på den här sidan.

 • Kontaktinformation, som innehåller den valda profilens e-postadress.

  På den här skärmen kan du kontrollera adressens kvalitetsindex och hur många fel adressen innehåller. Den här informationen används direkt av direktreklamleverantören, baserat på antalet fel som påträffats under tidigare leveranser, och kan inte ändras manuellt.

 • Övriga, för specifika fält som kan anpassas och fyllas i beroende på dina behov.

  Använd Field properties… snabbmeny om du vill ändra fältnamnen och definiera deras format.

  Ange de nya inställningarna enligt nedan:

  Kontrollera uppdateringen i användargränssnittet:

  note caution
  CAUTION
  Ändringarna gäller för alla mottagare.
 • Prenumerationer, för alla aktiva prenumerationer på tjänster. Använd Historik om du vill ha information om prenumerationer och prenumerationer för den här kontakten.

  Läs mer om prenumerationer i det här avsnittet.

 • Leveranser, för alla leveransloggar för den valda profilen. Använd den här fliken för att få åtkomst till kontaktens marknadsföringshistorik: etiketter, datum och status för alla leveransåtgärder som riktas till profilen via alla kanaler.

 • Spårning, för alla spårningsloggar för den valda profilen. Den här informationen används för att spåra profilbeteende efter leveranser. På den här fliken visas den kumulativa summan av alla URL:er som spåras i leveranser. Listan är konfigurerbar och innehåller vanligtvis: klickad URL-adress, datum och tid för klickningen samt dokumentet som innehöll URL-adressen

  Läs mer om spårning i det här avsnittet.

recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b