Importera profiler från en fil create-profiles

Om du vill fylla i Campaign-databasen kan du lägga till profiler manuellt eller importera profiler enligt nedan. Du kan också använda importerade filer för att uppdatera kontaktdata.

Importera profiler med ett arbetsflöde import-profiles-with-a-wf

Arbetsflöden kan vara ett användbart sätt att automatisera vissa importprocesser. Oavsett om du importerar data från en lokal fil eller från en SFTP kan du använda arbetsflöden för att standardisera datahanteringsprocesserna.

Använd data från en lista: Läslista data-from-read-list

Förbered och strukturera data i en fil för att importera dem med ett arbetsflöde. Läs mer.

Läsa in data från en fil data-from-a-file

De data som bearbetas i ett arbetsflöde kan extraheras från en strukturerad fil så att de kan importeras till Adobe Campaign. Läs mer.

När data har samlats in kan du använda dem i dina arbetsflöden, till exempel för att förbättra en leverans eller uppdatera databasen. Mer information finns i det här avsnittet.

Import av enstaka bilder import-jobs

Adobe Campaign har en generisk importfunktion som gör att du till exempel kan extrahera en lista över kunder eller potentiella kunder som sedan blir en del av målpopulationen eller förse din databas med data från externa filer.

Allmän import hanteras från Profiles and Targets > Jobs på Adobe Campaign hemsida.

Stegen för att utföra en allmän import beskrivs i Campaign Classic v7 - dokumentation.

recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b