Viktiga steg för att skapa en anpassad rapport key-steps-to-create-a-report

Om du vill producera statistik över data i din Campaign-databas kan du skapa rapporter och anpassa deras innehåll och layout utifrån era behov. Dessa rapporter kan delas med andra operatorer.

NOTE
Anpassade rapporter är begränsade till avancerade användare. Detaljerad information om hur du skapar och konfigurerar finns i dokumentationen för Adobe Campaign Classic v7.

Gör så här för att skapa, publicera och leverera en analysrapport om dina data:

  1. Skapa en ny rapport: se Skapa en ny rapport,
  2. Samla in data som ska analyseras: se Samla in data som ska analyseras, and Use the context,
  3. Definiera rapportens innehåll med aktiviteterna och deras behållare: se Skapa en tabell, Creating a chart and Element layout,
  4. Konfigurera visningsalternativ: visningstyp, delade rapporter: se Definiera ett villkorligt innehåll and Configure access to the report,
  5. Publicera rapporten (publikationsguiden): se Publicera rapporten,
  6. Konvertera rapporten: export, historik, visning i en webbläsare: se Åtgärder för rapporter.
recommendation-more-help
35662671-8e3d-4f04-a092-029a056c566b