Lägg till mottagare och artiklar med SOAP API-begäran

Lär dig hur du använder Campaign SOAP API:et för att skapa en ny mottagare. Lär dig hur du skapar ett anpassat artikeldataschema och skickar en artikel med SOAP API:et.

Nästa video att titta på: Steg 3 – prenumerera användare via SOAP API

recommendation-more-help
9e900eef-0452-4c55-9ea4-673b1f9853df