[v7]{class="badge informative" title="Gäller endast Campaign Classic v7"}

Avinstallerar Campaign uninstalling-campaign

CAUTION
Dessa procedurer avinstallerar Adobe Campaign permanent. Alla data kommer att gå förlorade.

RHEL:

rpm -e nlserver6-v7
userdel -r neolane
groupdel neolane
rm -rf /user/local/neolane

Debian:

apt purge nlserver6-v7
userdel -r neolane
groupdel neolane
rm -rf /user/local/neolane

Windows:

Se detta page. Glöm inte att ta bort installationsmappen för Campaign.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1