[v7]{class="badge informative" title="Gäller endast Campaign Classic v7"}

Migrera en Microsoft Windows-plattform till Campaign v7 migrating-in-windows-for-adobe-campaign

I en Microsoft Windows-miljö är migreringsstegen följande:

 1. Stoppa alla tjänster - Läs mer.
 2. Säkerhetskopiera databasen - Läs mer.
 3. Migrera plattformen - Läs mer.
 4. Migrera omdirigeringsservern (IIS) - Läs mer.
 5. Starta om tjänsten - Läs mer.
 6. Ta bort och rensa tidigare Adobe Campaign-version - Läs mer.

Tjänststopp service-stop

Stoppa först alla processer med tillgång till databasen på alla berörda datorer.

 1. Alla servrar som använder omdirigeringsmodulen (webmdl måste stoppas. Kör följande kommando för IIS:

  code language-none
  iisreset /stop
  
 2. The mta modul och dess underordnade moduler (mtachild) måste stoppas med följande kommandon:

  code language-none
  nlserver stop mta@<instance name>
  nlserver stop mtachild@<instance name>
  
 3. Stoppa Adobe Campaign-tjänster på alla servrar. Logga in med administratörsbehörighet och kör följande kommando:

  code language-none
  net stop nlserver6
  
 4. Kontrollera att Adobe Campaign-tjänsterna är korrekt stoppade för varje server. Logga in med administratörsbehörighet och kör följande kommando:

  code language-none
  tasklist /FI "IMAGENAME eq nlserver*"
  

  Listan över aktiva processer tillsammans med deras ID (PID) visas.

  code language-none
  Image Name           PID Session Name    Session#  Mem Usage
  ========================= ======== ================ =========== ============
  nlserver.exe         3192 Console          1   13,108 K
  
 5. Om en eller flera Adobe Campaign-processer fortfarande är aktiva eller blockerade efter några minuter kan du döda dem. Logga in med administratörsbehörighet och kör följande kommando:

  code language-none
  taskkill /IM nlserver* /T
  
 6. Om vissa processer fortfarande är aktiva efter några minuter kan du tvinga dem att stängas med kommandot:

  code language-none
  taskkill /F /IM nlserver* /T
  

Säkerhetskopiera kampanjdatabasen back-up-the-database

Så här säkerhetskopierar du Adobe Campaign v6.1.

 1. Säkerhetskopiera Adobe Campaign-databasen.

 2. Säkerhetskopiera Adobe Campaign v6 katalog med följande kommando:

  code language-none
  ren "Adobe Campaign v6" "Adobe Campaign v6.back"
  
  note important
  IMPORTANT
  Som en försiktighetsåtgärd rekommenderar vi att du packar Adobe Campaign v6.back och spara den någon annanstans på en säker plats som inte är servern.
 3. I Windows Service Management Console inaktiverar du den automatiska starten av 6.11-programservertjänsten. Du kan också använda följande kommando:

  code language-none
  sc config nlserver6 start= disabled
  

Distribuera Adobe Campaign v7 deploying-adobe-campaign-v7

Distribuera Adobe Campaign i två steg:

 • Installerar build v7: Den här åtgärden måste utföras på varje server.
 • Efteruppgraderingen: det här kommandot måste startas för varje instans.

Så här distribuerar du Adobe Campaign:

 1. Installera den senaste Adobe Campaign v7-versionen genom att köra setup.exe installationsfil. Mer information om hur du installerar Adobe Campaign-servern i Windows finns i det här avsnittet.

  note note
  NOTE
  Adobe Campaign v7 installeras som standard i C:\Program Files\Adobe\Adobe Campaign v7 katalog.
 2. Om du vill göra installationsprogrammet för klientkonsolen tillgängligt kopierar du setup-client-7.0.XXXX.exe till Adobe Campaign installationskatalog: C:\Program Files\Adobe\Adobe Campaign v7\datakit\nl\eng\jsp.

  note note
  NOTE
  Mer information om hur du installerar Adobe Campaign i Windows finns i det här avsnittet.
 3. Starta instansen för första användning med följande kommandon:

  code language-none
  net start nlserver6-v7
  net stop nlserver6-v7
  
  note note
  NOTE
  Med dessa kommandon kan du skapa det interna filsystemet Adobe Campaign v7: conf katalog (med config-default.xml och serverConf.xml filer), var katalog, osv.
 4. Kopiera och klistra in (skriv över) konfigurationsfilerna och undermapparna för varje instans via Neolane v5.back, Neolane v6.back eller Adobe Campaign v6.back säkerhetskopieringsfil (beroende på vilken version du migrerar från - se det här avsnittet).

 5. Kör följande kommandon beroende på vilken version du migrerar från:

  code language-none
  copy "Neolane v5.back"/conf/config-<instance name>.xml "Adobe Campaign v7"/conf/
  copy "Neolane v5.back"/customers/* "Adobe Campaign v7"/customers/
  copy "Neolane v5.back"/var/* "Adobe Campaign v7"/var/
  
  code language-none
  copy "Neolane v6.back"/conf/config-<instance name>.xml "Adobe Campaign v7"/conf/
  copy "Neolane v6.back"/customers/* "Adobe Campaign v7"/customers/
  copy "Neolane v6.back"/var/* "Adobe Campaign v7"/var/
  
  code language-none
  copy "Adobe Campaign v6.back"/conf/config-<instance name>.xml "Adobe Campaign v7"/conf/
  copy "Adobe Campaign v6.back"/customers/* "Adobe Campaign v7"/customers/
  copy "Adobe Campaign v6.back"/var/* "Adobe Campaign v7"/var/
  
  note important
  IMPORTANT
  För det första kommandot ovan ska du inte kopiera config-default.xml -fil.
 6. I serverConf.xml och config-default.xml filer i Adobe Campaign v7, tillämpa de specifika konfigurationer som du hade i en tidigare version av Adobe Campaign. För serverConf.xml -filen använder du Neolane v5/conf/serverConf.xml.diff, Neolane v6/conf/serverConf.xml.diff eller Adobe Campaign v6/conf/serverConf.xml.diff -fil.

  note note
  NOTE
  När du rapporterar konfigurationer från Adobe Campaign tidigare version till Adobe Campaign v7 ska du kontrollera att sökvägarna till de fysiska katalogerna leder till Adobe Campaign v7 (och inte till Neolane v5, Neolane v6 eller Adobe Campaign v6).
 7. Läs in Adobe Campaign v7-konfigurationen igen med följande kommando:

  code language-none
  nlserver config -reload
  
 8. Starta efteruppgraderingen med följande kommando:

  code language-none
  nlserver config -postupgrade -instance:<instance name>
  
IMPORTANT
Starta inte Adobe Campaign-tjänster än: vissa ändringar måste göras i IIS.

Migrera omdirigeringsservern migrating-the-redirection-server--iis-

I det här skedet måste IIS-servern stoppas. Se Tjänststopp.

 1. Öppna IIS-hanteraren (Internet Information Services) konsol.

 2. Ändra bindningarna (avlyssningsportar) för webbplatsen som används för Adobe Campaign tidigare version:

  • Högerklicka på webbplatsen som användes för Adobe Campaign tidigare version och välj Edit bindings.

  • För varje typ av lyssningsport (http och/eller https) väljer du lämplig rad och klickar på Edit.

  • Ange en annan port. Som standard är lyssningsporten 80 för http och 443 för https. Kontrollera att den nya porten är tillgänglig.

   note note
   NOTE
   Om din IIS-server innehåller flera webbplatser för Adobe Campaign med en avancerad konfiguration (delad port och olika IP-adresser) kontaktar du administratören.
 3. Skapa en ny webbplats för Adobe Campaign v7:

  • Högerklicka på Sites mapp och markera Add Web Site….

  • Ange platsens namn, Adobe Campaign v7 till exempel.

  • Åtkomstsökvägen till webbplatsens grundläggande katalog används inte, men Physical access path fältet måste anges. Ange standardåtkomstsökvägen för IIS: C:\inetpub\wwwroot.

  • Klicka på Connect as… som och kontrollera att Application user är markerat.

  • Du kan lämna standardvärdena i IP address och Port fält. Om du vill använda andra värden kontrollerar du att IP-adressen och/eller porten är tillgängliga.

  • Kontrollera Start Web site immediately box.

 4. Kör iis_neolane_setup.vbs för att automatiskt konfigurera de resurser som används av Adobe Campaign-servern i den virtuella katalog som tidigare skapats.

  • Den här filen finns i [Adobe Campaign v7]\conf katalog, var [Adobe Campaign v7] är åtkomstsökvägen till Adobe Campaign installationskatalog. Kommandot för att köra skriptet är följande (för administratörer):

   code language-none
   cd C:\Program Files (x86)\Adobe Campaign\Adobe Campaign v7\conf
   cscript iis_neolane_setup.vbs
   
  • Klicka OK för att bekräfta skriptkörning.

  • Ange numret på den webbplats som tidigare skapats för Adobe Campaign v7 och klicka på OK.

  • Ett bekräftelsemeddelande visas:

  • I Content view kontrollerar du att webbplatskonfigurationen är korrekt konfigurerad med Adobe Campaign-resurser:

   note note
   NOTE
   Om trädstrukturen inte visas startar du om IIS.
   Följande konfigurationssteg för IIS beskrivs i det här avsnittet.

Starta om tjänster re-starting-the-services

Starta IIS- och Adobe Campaign-tjänsterna på följande servrar:

 1. Spårnings- och omdirigeringsserver.
 2. Server för mellanpublicering.
 3. Marknadsföringsserver.

Innan du går vidare till nästa steg kör du ett fullständigt test av den nya installationen, kontrollerar att det inte finns några regressioner och att allt fungerar.

Ta bort föregående version deleting-and-cleansing-adobe-campaign-previous-version

Så här tar du bort Adobe Campaign v6.1.

Innan du tar bort och rensar installationen av Adobe Campaign v6 måste du följa följande rekommendationer:

 • Få funktionsteamen att göra en fullständig kontroll av den nya installationen.
 • Avinstallera endast Adobe Campaign v6 när du är säker på att ingen återställning behövs.
 1. I IIS tar du bort Adobe Campaign v6 webbplatsen och sedan Adobe Campaign v6 programpool.

 2. Byt namn på Adobe Campaign v6.back mapp som Adobe Campaign v6.

 3. Avinstallera Adobe Campaign v6 med hjälp av guiden för att lägga till/ta bort komponenter.

 4. Starta om servern.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1