Skapa ett filter creating-a-filter

De filter som är tillgängliga i Adobe Campaign definieras via filtervillkor som skapas i samma operativsystem som frågor.

NOTE
Mer information om hur du skapar filter finns i det här avsnittet.

The Administration > Configuration > Predefined filters noden innehåller alla filter som används i listorna och översikterna.

Operatorlistan kan till exempel filtreras efter Active accounts:

Det matchande filtret innehåller frågan på Account disabled värdet på Operators schema:

För samma lista By login or label Med -filter kan du filtrera data i listan baserat på det värde som anges i filterfältet:

Den är uppbyggd på följande sätt:

Om du vill matcha filtreringsvillkoren måste operatörskontot kontrollera något av följande villkor:

  • Etiketten innehåller de tecken som anges i inmatningsfältet,
  • Operatornamnet innehåller de tecken som anges i indatafältet.
  • Beskrivningsområdets innehåll innehåller de tecken som anges i inmatningsfältet.
NOTE
The Upper kan du inaktivera skiftlägeskänslig funktion.

The Taken into account if kan du definiera programvillkoren för dessa filtervillkor. Här är $(https://experienceleague.adobe.com/tmp/@text?lang=sv) tecken representerar innehållet i det inmatningsfält som är länkat till filtret:

Här, $(https://experienceleague.adobe.com/tmp/@text?lang=sv)='agent'

The $(https://experienceleague.adobe.com/tmp/@text?lang=sv)!=' -uttrycket använder varje villkor när indatafältet inte är tomt.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1