Uppgift task

AVAILABILITY
:warning: Den här funktionen är bara tillgänglig i Campaign Classic v7. Läs mer

I ett kampanjarbetsflöde låter aktiviteten Task dig ange två scenarier: det första om aktiviteten har slutförts och det andra om aktiviteten inte har slutförts (om den har markerats som ofullständig manuellt eller om den upphör att gälla).

Information om hur du konfigurerar och utför en åtgärd finns i Campaign Classic v7-dokumentationen.

Med alternativet Resources kan du definiera flera operatorer samt ett godkännandeschema för aktiviteten. Om personen som godkänner avvisar, leder detta inte till att själva uppgiften avvisas.

recommendation-more-help
601d79c3-e613-4db3-889a-ae959cd9e3e1