Om Asset Compute Service

Asset Compute Service är en skalbar och utökningsbar tjänst i Adobe Experience Cloud som bearbetar digitala resurser. Det kan omvandla bild, video, dokument och andra filformat till olika renderingar, bland annat miniatyrer, extraherad text och metadata, arkiv med mera. Utvecklare kan plugin-program (kallas även för anpassade arbetare) för att hantera anpassade användningsfall som skapats med Adobe Developer App Builder och körs i serverlösa Adobe I/O Runtime.

Den här dokumentationen innehåller Asset Compute Service ämnen som hur du utvecklar, hanterar, distribuerar och felsöker din anpassade kod. Om du vill veta vad en Asset Compute Service är går du till den här introduktionen. Se även vad tjänsten kan göra för dig.

Asset Compute Service stöder konvertering av många filformat och kan integreras med många Adobe-tjänster. Se listan över filformat som stöds och integreringstjänster.

Se en översikt över tillgångsmikrotjänster som är tillgängliga i Adobe Experience Manager som en Cloud Service och hur du använder mikrotjänsterna i Experience Manager.

Asset Compute Service-utökningsmöjligheter har utvecklats under en öppen utvecklingsmodell på github.com/adobe som välkomnar bidrag från tilläggsutvecklare. Alla komponenter som är relevanta för att utveckla, skapa, testa och distribuera anpassade program är öppen källkod. Se hur och var du ska bidra till beräkningstjänsten.

recommendation-more-help
b027be24-3772-44c0-a56d-a4ba23dcb50b