Översikt över Asset Compute Service overview

Asset Compute Service är en skalbar och utbyggbar tjänst i Adobe Experience Cloud för att bearbeta digitalt material. Det kan omvandla bild, video, dokument och andra filformat till olika renderingar, bland annat miniatyrer, extraherad text och metadata samt arkiv.

Utvecklare kan plugin-program för anpassade resurser (kallas även anpassade arbetare) för att hantera anpassade användningsfall. Tjänsten fungerar på Adobe I/O runtime. Den kan utökas genom Adobe Developer App Builder headless-appar skrivna i Node.js. Dessa kan utföra anpassade åtgärder som att anropa externa API:er för att utföra bildåtgärder eller utnyttja Adobe Sensei support.

Adobe Developer App Builder är ett ramverk för att bygga och driftsätta anpassade webbapplikationer på Adobe I/O runtime för att utöka Adobe Experience Cloud lösningar. För att skapa anpassade program kan utvecklarna utnyttja React Spectrum (Adobe’s UI toolkit), skapa mikrotjänster, skapa anpassade händelser och samordna API:er. Se dokumentation för Adobe Developer App Builder.

NOTE
För närvarande är Asset Compute Service kan endast användas via Experience Manager som Cloud Service. Administratörer skapar bearbetningsprofiler som kan anropa Asset Compute Service för att överföra resurser för bearbetning. Se använda mikrotjänster och bearbetningsprofiler.

Användningsexempel som stöds av Asset Compute Service possible-use-cases-benefits

Asset Compute Service har stöd för ett fåtal vanliga användningsområden, t.ex. grundläggande bildbehandling, Adobe applikationsspecifika konverteringar, och skräddarsydda applikationer som tillgodoser komplexa affärsbehov.

Du kan använda Asset Compute webbtjänst för att generera miniatyrbilder för olika filtyper, bildåtergivning med hög kvalitet för filformat som stöds. Se användningsfall som stöds via anpassad konfiguration.

NOTE
Tjänsten tillhandahåller inte resurslagring. Användarna tillhandahåller den och tillhandahåller referenser till källfiler och återgivningsfiler i molnlagringen.
recommendation-more-help
b027be24-3772-44c0-a56d-a4ba23dcb50b