Konfigurera en utvecklarmiljö create-dev-environment

Så här skapar du en konfiguration som du kan utveckla för Asset Compute Service, följer dessa krav och instruktioner.

 1. Hämta åtkomst och autentiseringsuppgifter for Adobe Developer App Builder.

 2. Konfigurera den lokala miljön och de verktyg som krävs.

 3. Några andra verktyg som hjälper dig att komma igång smidigt är:

  • Git
  • Docker Desktop
  • NodeJS (v14 LTS, udda versioner rekommenderas inte) och NPM. Användare av OSX HomeBrew kan göra brew install node för att installera båda. I annat fall hämtar du den från NodJS nedladdningssida
  • En IDE som är bra för NodeJS rekommenderar vi Visual Studio Code (VS Code) eftersom det är den IDE som stöds för felsökaren. Du kan använda en annan utvecklingsmiljö som kodredigerare, men avancerad användning (t.ex. felsökare) stöds ännu inte
  • Installera den senasteAdobe I/O CLI (aio)
 4. Se till att du uppfyller krav

Konfigurera ett App Builder-projekt create-App-Builder-project

 1. Se till att systemadministratören eller utvecklarrollen finns i Experience Cloud organisation. Detta konfigureras av en systemadministratör i Admin Console.

 2. Logga in på Adobe Developer Console. Se till att du är en del av samma Experience Cloud som Experience Manager som Cloud Service integrering. Mer information om Adobe Developer Console finns i Konsoldokumentation.

 3. Skapa ett App Builder-projekt. Klicka Skapa nytt projekt > Projekt från mall. Välj App Builder. Ett nytt App Builder-projekt med två arbetsytor skapas: Production och Stage. Lägg till ytterligare arbetsytor, till exempel Development, efter behov.

 4. I App Builder-projektet väljer du en arbetsyta och prenumererar på de tjänster som krävs för Asset compute. Klicka Lägg till i projekt > API och lägga till Asset Compute, IO Eventsoch IO Events Management tjänster. När du lägger till det första API:t uppmanas du att skapa en privat nyckel. Spara informationen på datorn när du behöver den här nyckeln för att testa det anpassade programmet med utvecklingsverktyget.

Nästa steg next-step

Nu när miljön är klar är du redo att skapa ett anpassat program.

recommendation-more-help
b027be24-3772-44c0-a56d-a4ba23dcb50b