Konfigurera en utvecklarmiljö create-dev-environment

Om du vill skapa en konfiguration som gör att du kan utveckla för Asset Compute Service följer du dessa krav och instruktioner.

 1. Hämta åtkomst och autentiseringsuppgifter för Adobe Developer App Builder.

 2. Konfigurera den lokala miljön och de verktyg som krävs.

 3. Några andra verktyg som hjälper dig att komma igång smidigt är:

  • Git
  • Docker Desktop
  • NodeJS (v14 LTS, udda versioner rekommenderas inte) och NPM. Användare av OS X HomeBrew kan göra brew install node för att installera båda. Annars kan du hämta den från NodJS-hämtningssidan
  • En IDE som är bra för NodeJS rekommenderar Adobe Visual Studio Code (VS Code) eftersom det är den IDE som stöds för felsökaren. Du kan använda vilken annan IDE som helst som kodredigerare, men avancerad användning (till exempel felsökare) stöds ännu inte
  • Installera den senaste Adobe aio-cli (aio)
 4. Kontrollera att förutsättningarna uppfylls

Konfigurera ett App Builder-projekt create-App-Builder-project

 1. Kontrollera att det finns en systemadministratör eller utvecklarroll i organisationen Experience Cloud. En systemadministratör i Admin Console konfigurerar den här rollen.

 2. Logga in på Adobe Developer Console. Se till att du är en del av samma Experience Cloud-organisation som Experience Manager som en Cloud Service-integrering. Mer information om Adobe Developer Console finns i Konsoldokumentationen.

 3. Skapa ett App Builder-projekt. Klicka på Skapa nytt projekt > Projekt från mall. Välj App Builder. Det skapar ett nytt App Builder-projekt med två arbetsytor: Production och Stage. Lägg till ytterligare arbetsytor, till exempel Development, efter behov.

 4. I App Builder Project väljer du en arbetsyta och prenumererar på de tjänster som behövs för Asset Compute. Klicka på Lägg till i projekt > API och lägg till Asset Compute-, IO Events- och IO Events Management-tjänster. När du lägger till det första API:t uppmanas du att skapa en privat nyckel. Spara informationen på datorn när du behöver den här nyckeln för att testa det anpassade programmet med utvecklingsverktyget.

Nästa steg next-step

När miljön är konfigurerad är du redo att skapa ett anpassat program.

recommendation-more-help
b027be24-3772-44c0-a56d-a4ba23dcb50b