Introduktion till utökningsbarhet introduction-to-extensibilty

Många krav på återgivning, till exempel konvertering till format och storleksändring av bilder, hanteras av Bearbetar profiler i Experience Manager som Cloud Service. Mer komplexa affärsbehov kan behöva en skräddarsydd lösning som passar organisationens behov. Asset Compute Service kan utökas genom att skapa anpassade program som anropas från Bearbeta profiler i Experience Manager. Dessa anpassade program är anpassade till användningsfall som stöds.

NOTE
Asset Compute Service är endast tillgänglig för användning med Experience Manager som Cloud Service.

De anpassade programmen är headless Adobe Developer App Builder appar. Utöka Asset Compute Service med skräddarsydda program på ett enkelt sätt via asset compute SDK och utvecklingsverktygen i Adobe Developer App Builder. Detta gör att utvecklare kan fokusera på affärslogik. Att skapa anpassade program är lika enkelt som att skapa en ren serverlös Adobe I/O Körningsåtgärd. Det är en enda Node.js JavaScript-funktion. The exempel på grundläggande anpassad applikation illustrerar det.

Krav och etableringskrav prerequisites-and-provisioning

Kontrollera att du uppfyller följande krav:

  • Adobe Developer App Builder-verktygen är installerade på datorn.
  • An Experience Cloud organisation. Mer information här.
  • Experience Organization måste ha Experience Manager som Cloud Service aktiverat.
  • Adobe Experience Cloud organisationen ingår i Adobe Developer App Builder förhandsgranskningsprogram för utvecklare. Se hur man ansöker om åtkomst.
  • Se till att utvecklarrollen eller administratörsbehörigheten finns i organisationen för utvecklaren.
  • Se till att Adobe I/O CLI installeras lokalt.
recommendation-more-help
b027be24-3772-44c0-a56d-a4ba23dcb50b