Stöd för flera valutor

Adobe erbjuder flera nivåer av valutakonvertering så att organisationen kan uppnå den önskade valutan i många rapporter. Vid konvertering inträffar tre nivåer:

Sidnivå

Du kan använda currencyCode variabel för att ange önskad valuta på varje sida. Om valutan på sidan inte överensstämmer med målrapportsvitens valuta, utför Adobe en valutakonvertering till rapportsvitens valuta baserat på den aktuella dagens växelkurs. Den konverterade valutan registreras.

Rapportsvitens nivå

Varje rapportsvit har en basvaluta. Den här valutan anger kontexten för alla valutamått (som Intäkter). Alla valutadata som lagras finns i rapportsvitens basvaluta.

recommendation-more-help
df89a595-bae4-48f4-9606-e55c9666ee49