Översikt över arbetsflödet i Audience Analytics

Hur ni tillhandahåller, delar och använder målgruppsdata.

Steg nr
Uppgiftsbeskrivning
Anteckningar
Steg 1
Aktivera vidarebefordran på serversidan.
Se Vidarebefordran på serversidan i användarhandboken för Admin.
Steg 2
Konfigurera Analytics-målet i Adobe Audience Manager.
Se Skapa Analytics-mål.
Steg 3
Använd data i Analytics.
Du kan använda de nya måtten för Adobe Audience Manager Audience i Analysis Workspace och dess relaterade funktioner (segmentjämförelse, flöde, vennnivå osv.).
Målgruppsdimensionen finns även i Report Builder, Data Warehouse och Dataflöden.
Anteckning: Datafeeds innehåller endast publikens ID, inte målgruppsnamnet.
recommendation-more-help
8f22e1c7-2d6d-4f29-9883-6b2b4007fbdf