AEM Assets-rapportering

Administrativa steg för att aktivera AEM Assets-rapportering i Analytics.

Analytics > Admin > Report Suites > <select report suite> > Edit Settings > AEM > AEM Assets Reporting

Gör det möjligt för Analytics att samla in intryck och klickningar på Assets från AEM Assets Insights. Integreringen

  • Aktiverar rapportering i Analytics.
  • Lägger till nya dimensioner till tillgångsvariablerna i Analysis Workspace: Tillgångs-ID, Resurskälla och Klickat resurs-ID
  • Lägger till nya dimensioner i tillgångshändelser: Resursklickningar och Resursinställningar

Information som ska fyllas i finns i Dokumentation för AEM Asset Insights för fullständiga implementeringsanvisningar.

recommendation-more-help
8f22e1c7-2d6d-4f29-9883-6b2b4007fbdf