Översikt över arbetsflödet

Arbetsflödet för att konfigurera Advertising Analytics består av följande steg:

  1. Aktivera Advertising Analytics-rapportering per rapportserie. Aktiverar Advertising Analytics rapporter om Experience Cloud-aktiverade rapporteringsprogram.
  2. Konfigurera ett Advertising Analytics-konto. Konfigurera i Analytics Admin Tools.
  3. Rapport om marknadsföringsdata i Analytics. Sökdata hämtas från sökmotorer runt 6.00 i tidszonen i Adobe Analytics datacenter. Data från Adobe Advertising samlas in och infogas i rapportsviten. Och konverteras sedan till rapportsvitens tidszon som en del av infogningen av data i Analytics. Rapportering är tillgängligt i Analysis Workspace (mallen för betalningsprestanda), Report Builder och API:t för analysrapportering.
  4. Hantera annonskonton. Du kan kontrollera kontostatus och redigera/pausa konton.
recommendation-more-help
8f22e1c7-2d6d-4f29-9883-6b2b4007fbdf