Aktivera rapportsvit för Advertising Analytics

Om du vill se Advertising Analytics sökdata i Analytics måste du konfigurera varje rapportsvit som mappas med Experience Cloud för Advertising Analytics-rapportering.

 1. Navigera till Admin > Report Suites.

 2. Välj den rapportsvit som är mappad till din Experience Cloud-organisation.

 3. Klicka på Edit Settings > Advertising Analytics Configuration.

  Rapportering

  note important
  IMPORTANT
  AMO ID refererar till den Adobe Advertising Cloud-variabel (även kallad Adobe Media Optimizer) i vilken sökdata ska infogas.
 4. Välj Unfamiliar with Advertising Analytics? Click here to learn more för mer information om Advertising Analytics.

 5. Ange variabelallokering och förfallodatum som du vill att variabeln AMO ID ska använda. Med konverteringsvariabler (eVars) kan Adobe Analytics attribuera success-händelser till specifika variabelvärden. Ibland påträffar variabler mer än ett värde innan en success-händelse inträffar. I dessa fall avgör allokeringen vilket variabelvärde som får kredit för händelsen.

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2
  Inställning Definition
  Allocation Välj mellan:
  Original Value (First): Det första värdet som visas får fullständig allokeringskredit, oavsett vilka efterföljande värden som används för variabeln.
  Most Recent (Last): Det senaste värdet som har identifierats får fullständig allokeringskrediter för händelsen success, oavsett vilka variabler som har utlösts innan.
  Expire After Gör att du kan ange en tidsperiod eller händelse efter vilken eVarna förfaller (dvs. inte längre får kredit för lyckade händelser). Om en lyckad händelse inträffar efter att eVarna har upphört att gälla, får värdet Ingen kredit för händelsen (ingen eVar var aktiv).
 6. Klicka på Enable Advertising Analytics Reporting (första gången) eller Update Advertising Analytics Reporting (efterföljande gånger). Din rapportsvit är nu klar att ta emot data från Advertising Analytics Search. Du kan nu skapa Advertising-konton.

recommendation-more-help
8f22e1c7-2d6d-4f29-9883-6b2b4007fbdf