Återställ borttagna FTP-data och FTP-konton

Data som har tagits bort från ett FTP-konto kan inte återställas av Adobe.

Om ett FTP-konto som du har tänkt använda har inaktiverats kontaktar du kontoteamet på Adobe, som kan diskutera ytterligare alternativ med dig.

recommendation-more-help
6b7d49d5-f5fe-4b7f-91ae-5b0745755ed2