Konfigurera Data Warehouse-rapporter för Tableau

Data Warehouse kan leverera rapporter i TDE-filformat (Tableau Data Extract) som kan användas för att visualisera data och lager i ytterligare data i Tableau.

Mer information om hur du konfigurerar Data Warehouse-rapporter som ska levereras i TDE-format finns i Konfigurera rapportalternativ för en Data Warehouse-förfrågan.

recommendation-more-help
6b7d49d5-f5fe-4b7f-91ae-5b0745755ed2