Bästa praxis för Data Warehouse

Data Warehouse är ett flexibelt gränssnitt för att köra anpassade rapporter. Använd följande riktlinjer för att minska tiden det tar att hämta data:

Riktlinje
Beskrivning
Förstå mängden data du begär
En flerårig rapport om ett stort rapportpaket kan innehålla tiotals miljarder datarader. Bearbetning och utvärdering av dessa data kan ta dagar, eller till och med veckor. Utvärdera hur rapporten används för att avgöra om vissa flerårsdata är tillgängliga eller om du kan dela upp rapporten i flera begäranden.
Matcha rapportperioden med granulariteten
För rapportgranularitet krävs ytterligare bearbetningstid. Om du rapporterar månadsvis granularitet för ett helt år kommer rapportprocessen att gå mycket snabbare om du skickar in en rapportförfrågan för varje månad.
Rapport om slutförda dataintervall
Rapporter om Data Warehouse genereras när det begärda datumintervallet är slutfört. Om du till exempel begär en rapport för den aktuella veckan på onsdag, genereras inte rapporten förrän på söndag i nästa vecka.
Generera rapporter om kundvägar i Data Warehouse
Mått på banor (poster, utgångar, studsar osv.) är inte tillgängliga i datalagret.
Virtuella rapportsviter
Rapportering av Data Warehouse på virtuella rapportsviter har stöd för den alternativa tidszon som har konfigurerats på den virtuella rapportsviten.
recommendation-more-help
6b7d49d5-f5fe-4b7f-91ae-5b0745755ed2