Dynamiska sökningar

Med dynamiska sökningar kan du ta emot ytterligare sökfiler i din datafeed som annars inte är tillgänglig. Med den här inställningen kan följande uppslagstabeller skickas med varje dataflödesfil:

 • Transportföretagets namn: Tillhandahåller ytterligare kontext för carrier kolumn. Filnamnet som ingår är carrier.tsv.
 • Mobilattribut: Tillhandahåller ytterligare kontext för mobile_id -kolumn, inklusive alla funktioner som spåras för varje mobil enhet. Filnamnet som ingår är mobile_attributes.tsv.
 • Operativsystemtyp: Anger en alternativ kontext för os kolumn. Båda operating_systems.tsv och operating_system_type.tsv använder os kolumn som tangent, men bara operating_system_type.tsv är en dynamisk sökning.

Aktivera dynamiska sökningar

Om du vill få de uppslagsfiler som nämns måste du uppfylla följande krav:

 • Nyckelkolumnen måste inkluderas i dataflödet.

  • För carrier.tsvmåste du ta med carrier.
  • För mobile_attributes.tsvmåste du ta med mobile_id.
  • För operating_system_type.tsvmåste du ta med os.
 • Följande kolumner måste vara exkluderad. Om någon av dessa kolumner ingår i dataflödet inkluderas inte de extra uppslagstabellerna.

  • user_agent
  • ch_hdr
  • ch_js

När din datafeed uppfyller kraven för kolumninkludering och exkludering kontaktar du kundtjänst med ID:t för datafeed och begäran om att aktivera dynamiska sökningar.

Referens för sökhuvud

Kolumnrubrikerna för de här sökfilerna ändras inte över tid, så rubrikerna tas inte med i varje dataflödesfil. Använd de här kolumnrubrikerna som referens eller hämta deras respektive rubriker .tsv -fil.

Transportföretagets namn

Hämta bärare_huvuden.tsv eller referera till rubrikerna nedan.

carrier
Carrier Name

Mobilattribut

Hämta mobile_attributes_headers.tsv eller referera till rubrikerna nedan.

mobile_id
Manufacturer
Device
Device Type
Operating System
Diagonal Screen Size
Screen Height
Screen Width
Cookie Support
Color Depth
MP3 Audio Support
AAC Audio Support
AMR Audio Support
Midi Monophonic Audio Support
Midi Polyphonic Audio Support
QCELP Audio Support
GIF87 Image Support
GIF89a Image Support
PNG Image Support
JPG Image Support
3GPP Video Support
MPEG4 Video Support
3GPP2 Video Support
WMV Video Support
MPEG4 Part 2 Video Support
Stream MP4 AAC LC Video Support
Stream 3GP H264 Level 10b Video Support
Stream 3GP AAC LC Video Support
3GP AAC LC Video Support
Stream MP4 H264 Level 11 Video Support
Stream MP4 H264 Level 13 Video Support
Stream 3GP H264 Level 12 Video Support
Stream 3GP H264 Level 11 Video Support
Stream 3GP H264 Level 10 Video Support
Stream 3GP H264 Level 13 Video Support
3GP AMR NB Video Support
3GP AMR WB Video Support
MP4 H264 Level 11 Video Support
3GP H263 Video Support
MP4 H264 Level 13 Video Support
Stream 3GP H263 Video Support
Stream 3GP AMR WB Video Support
3GP H264 Level 10b Video Support
MP4 ACC LC Video Support
Stream 3GP AMR NB Video Support
3GP H264 Level 10 Video Support
3GP H264 Level 13 Video Support
3GP H264 Level 11 Video Support
3GP H264 Level 12 Video Support
Stream HTTP Live Streaming Video Support

Operativsystemtyp

Hämta operating_system_type_headers.tsv eller referera till rubrikerna nedan.

os
Operating System Type

recommendation-more-help
6b7d49d5-f5fe-4b7f-91ae-5b0745755ed2