Virtuella rapportsviter och analyser för Target (A4T)

Tänk på följande kavattningar när du använder virtuella rapportsviter i Adobe Target-sammanhang:

  • Du kan inte skicka data direkt från Target till en virtuell rapportserie, bara till en riktig rapportserie.
  • Du kan rapportera om A4T-aktiviteter i en virtuell rapportserie. A4T-data är dock begränsade till de rader som matchar det virtuella rapportsvitsegmentet (och andra segment som används). Om du till exempel har skapat en virtuell rapportsvit för dina EMEA-kunder, speglar A4T-data i den virtuella rapportsviten endast Target-data för dina EMEA-kunder.
  • Du kan inte publicera segment från en virtuell rapportserie tillbaka till Target för aktivering.
recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e