Planera segment

Här beskrivs de steg och bästa metoder som ska följas när du planerar dina segment.

Genom att ägna lite tid åt att planera segment förbättras chanserna att de kan vara användbara för din organisation och att deras nummer hålls i schack.

  1. Tänk på publik: Vem konsumerar den? Med vem ska du dela det? Vilka grupper av människor kommer att använda det här segmentet och hur ska jag tagga det därefter? Det innebär också en bra segmentbeskrivning. Beskrivningen ska åtminstone svara på följande frågor:

    • Vad är det här segmentet användbart för?
    • När ska jag använda det här segmentet?
  2. Bestämma segmentet omfång. som segmentbehållare bäst representerar omfattningen? Använd den minsta möjliga behållaren.

  3. Bestäm vilka elements som ska inkluderas i segmentdefinitionen och vilka värden. Överväg variabel beständighet i detta beslut.

  4. Fundera på hur du vill ha godkännandeprocess att uppvisa. Kommer en enskild person att granska och godkänna segment eller kommer det att bli ett kommittébeslut?

  5. Definiera era segment med en segmentbibliotek som ger användarna möjlighet att hög och återanvänd delar eller komponenter i segment på ett modulärt sätt. Vilka moduler behöver du definiera för att göra det här biblioteket till verklighet?

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e