Kopiera segment

När du skapar ett nytt segment är det ibland enklare att kopiera ett befintligt segment som ligger nära det segment som du vill skapa och sedan ändra den version som du kopierade.

Så här kopierar du ett segment i segmenthanteraren:

  1. I Adobe Analytics väljer du Components tabbtangenten och sedan välja Segments.

  2. Markera det segment som du vill kopiera i segmenthanteraren.

    Verktygsfältet för segmenthantering visas.

  3. Välj Copy.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e