Segmenträttigheter efter roll

Segmentfunktionaliteten skiljer sig oftast mellan användare på administratörsnivå och icke-administratörer.

Administratörsanvändare
Icke-administratörer
Använda segment
Ägda segment eller delade segment. Men kan dela segment från alla användare till sig och använda dem
Endast ägda segment eller delade segment
Visa segment i segmenthanteraren
Alla segment i organisationen
Endast ägda segment eller delade segment
Hantera segment
Kan visa, redigera, ta bort eller godkänna segment från alla användare
Kan endast redigera eller ta bort egna segment. Det går inte att godkänna segment.
Dela segment
Kan delas med hela företaget, användargrupper eller enskilda personer
Kan endast dela med individer
recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e