Analytics-segmentering

Med Adobe Analytics kan ni skapa, hantera, dela och tillämpa kraftfulla, fokuserade målgruppssegment i era rapporter med hjälp av Analytics-funktionerna, Adobe Experience Cloud, Adobe Target och andra integrerade Adobe-produkter.

Analyssegmentering innefattar Segment Builder för att konstruera segment och köra ett förtest samt Segmenthanteraren för att samla in, tagga, godkänna, ställa in säkerhet och dela segment i hela organisationen.

Data Scientister och marknadsföringsanalytiker kan använda, utöka och förfina segment för analyser som är specifika för hans eller hennes behov, och sedan spara segmentet så att andra användare kan utöka, förfina och spara som ett nytt segment i biblioteket. När ni väl har börjat arbeta är det en cykel av att designa och hantera kodade målgruppsinsikter som en enhetlig segmentarbetsgång.

Kom igång

Se Om segment för en snabb översikt. Gå sedan till Konfigurera ett segmenteringsarbetsflöde eller Bygga segment.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e