Behörigheter för marknadsföringskanal

NOTE
För att maximera effekten av marknadsföringskanaler för Attribution och Customer Journey Analytics har vi publicerat några reviderad bästa praxis.
Analysadministratörer kan hantera marknadsföringskanaler för sina organisationer enligt beskrivningen i Hantera marknadsföringskanaler.

Här är behörigheterna för verktygen i Report Suite som behövs i Admin Console för att kunna arbeta med olika aspekter av marknadsföringskanaler.

Behörighetstyp
Behörighetsnamn
Beskrivning
Report Suite-verktyg
Kanaler
Ger åtkomst till marknadsföringskanaler, inklusive Marketing Channel Manager, regler för bearbetning av marknadsföringskanaler och förfallodatum för marknadsföringskanaler i Report Suite Manager.
Report Suite-verktyg
Kostnader
Ger åtkomst till marknadsföringskanaler > Marknadskanalkostnader i Report Suite Manager.
Report Suite-verktyg
Klassificeringar
Ger åtkomst till alla klassificeringsinställningar i Report Suite Manager, inklusive Marketing Channels > Marketing Channel Classifications.
Analysverktyg
Analysis Workspace Access
Ger åtkomst till Analysis Workspace. Användarna måste tillhöra antingen den här gruppen (standard) eller rapport- och analysåtkomst för att kunna använda dimensionerna för marknadsföringskanaler i arbetsytan.
Analysverktyg
Reports and Analytics Access
Ger åtkomst till Reports and Analytics. Användare måste tillhöra den här gruppen eller Analysis Workspace Access (standard) för att kunna använda Adobe Analytics.

Mer information om produktprofiler och Adobe Analytics behörigheter i Admin Console finns på här.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e