Dimensioner för mobil livscykel

Den här sidan innehåller referensdata som ofta spåras via Adobe Experience Platform Mobile SDK. Information om mobila enheter med användaragenten finns på Dimensioner för mobilsökning. Information om mätvärden som spåras med Mobile SDK finns i Mätvärden för mobillivscykel.

Namn på livscykeldimension
Beskrivning
Sammanhangsdatavariabel
First Launch Date
TBD
Device Name (SDK)
a.DeviceName
Operating System Version (SDK)
a.OSVersion
Resolution (SDK)
a.Resolution
Acquisition Source
a.referrer.campaign.source
App Id
a.AppID
Acquisition Medium
a.referrer.campaign.medium
Acquisition Term
a.referrer.campaign.term
Acquisition Content
a.refferer.campaign.content
Acquisition Name
a.referrer.campaign.name
Location (down to 10 km)
Besökarens latitud och longitud, med decimalnoggrannhet. Till exempel: 040.9 -111.9.
a.loc.lat.a + a.loc.lon.a
Location (down to 100 m)
Besökarens latitud och longitud, med tre decimaler. Till exempel: 040.932 -111.931.
a.loc.lat.a + a.loc.lat.b + a.loc.lon.a + a.loc.lon.b
Location (down to 1 m)
Besökarens latitud och longitud, exakt på femte decimalen. Till exempel: 040.93231 -111.93152.
a.loc.lat.a + a.loc.lat.b + a.loc.lat.c + a.loc.lon.a + a.loc.lon.b + a.loc.lon.c
Point of Interest Name
a.loc.poi
Distance to Point of Interest Center
a.loc.dist
Launch Number
a.Launches
Days Since First Use
a.DaysSinceFirstUse
Action Name
TBD
Lifetime Value (evar)
a.ltv.amount
Beacon Major
TBD
Beacon Minor
TBD
Beacon UUID
TBD
Beacon Proximity
TBD
Days Since Last Use
a.DaysSinceFirstUse
Hour of Day (SDK)
a.HourOfDay
Day of Week (SDK)
a.DayOfWeek
Point of Interest ID
TBD
recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e