Escape-klassificeringsdata

Så här undviker du klassificeringsdata i klassificeringsfilen:

  1. Kontrollera att klassificeringsfilformatet är v2.1.

    Om v2.1 är aktiverat visas en rad som liknar:

    note note
    NOTE
    Om du vill ange formatet v2.1 aktiverar du Quoted Output när du exporterar filen på Classification Importer-sidan ( Browser Export eller FTP Export).
  2. Omge fältet som innehåller specialtecken med dubbla citattecken (").

Ett dubbelt citattecken kan förekomma i en escape-cell genom att ersätta det med två dubbla citattecken (" "). Exempel:

My String "of data"

Escaped skulle vara:

"My String ""of data"""
recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e