Beräknade mätvärden i Analysis Workspace

När du visar data i Analysis Workspace visas i de flesta fall beräknade mätvärden. I vissa fall går det inte att ange en summa, till exempel när raderna i rapporten har blandat format (t.ex. decimal och valuta).

När summorna visas beräknas de ofta på serversidan, vilket innebär att den totala mängden avduplicerade mått, som besök eller besökare. Under vissa omständigheter genereras beräknade värden på klientsidan genom summering över tabellraderna, vilket innebär att summan inte avduplicerar mått som besök eller besökare. Detta inträffar:

  • När statiska rader används i frihandstabeller och alternativet Show as sum of current rows (standard) är markerat.
  • I Donutvisualisering, så att tal blir upp till 100 %.

Mer information om totalsummor i Analysis Workspace finns på Workspace totals.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e