Tagga beräknade värden

I hanteraren för beräknade mätvärden kan du ordna segment genom att tagga dem.

Alla användare kan skapa taggar för beräknade värden och använda en eller flera taggar för ett mätresultat. Men du kan bara se taggar för de beräknade värden som du äger eller som har delats med dig.

TIP
De mest användbara taggtyperna är oftast taggar som baseras på följande kriterier:
 • Teamnamn, till exempel Social Marketing eller Mobile Marketing.
 • Projekt (analystaggar), t.ex. Sidanalys.
 • Kategorier, till exempel Kvinnors eller Geografi.
 • Arbetsflöden, t.ex. För att godkännas eller Kurateras för (en specifik affärsenhet)

Tillämpa taggar på ett beräknat mått

 1. I Adobe Analytics väljer du Komponenter > Beräknade mått.

 2. Markera kryssrutan bredvid de mätvärden du vill tagga i Calculated Metrics Manager.

 3. I dialogrutan Tag Calculated metric:

  • Lägg till en ny tagg. Skriv namnet i fältet Lägg till taggar och tryck sedan på Retur.
  • Markera en eller flera befintliga taggar som ska användas för de valda måtten.
 4. Välj Spara om du vill använda taggarna.

Visa använda taggar

 1. I Adobe Analytics väljer du Komponenter > Beräknade mätvärden för att gå till hanteraren för beräknade mätvärden.

 2. I hanteraren för beräknade värden visas taggar i kolumnen Taggar. (Klicka på kugghjulsikonen uppe till höger för att hantera kolumnerna.)

Filtrera mätvärden efter taggar

 1. I Adobe Analytics väljer du Komponenter > Beräknade mätvärden för att gå till hanteraren för beräknade mätvärden.

 2. I hanteraren för beräknade värden väljer du ikonen Filter och sedan de taggar som du vill filtrera efter.

  Endast mätvärden som har det filter du väljer visas.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e