Hitta mätvärden

Du kan hitta mätvärden i Analysis Workspace på samma sätt som du hittar andra typer av komponenter.

Mer information om hur du snabbt hittar komponenter finns i Söka, filtrera och sortera komponentlistan i Komponentöversikt.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e