Intelligenta aviseringar - användningsfall

Skapa en enkel avisering filtrerad av två segment filter

Skapa en avisering från ett tabellval from-selection

I frihandstabeller kan du nu skapa snabbmeddelanden genom att högerklicka på en tabellrad och välja Create Alert from Selection.

Detta fyller i varningsfunktionen automatiskt för att skapa en avisering med rätt mätvärden och filter:

Konsolidera (hög) aviseringar i stället för att skapa flera aviseringar stacking

Med staplingsmeddelanden kan du vara säker på att varningar kombineras och du inte får ett antal separata varningar.

recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e