Varningshanteraren

Varningshanteraren är mycket strukturerad som segmenthanteraren och hanteraren för beräknade värden.

Öppna Alerts Manager

 1. I Adobe Analytics väljer du Komponenter > Varningar.

Tillgängliga åtgärder i Varningshanteraren

I Varningshanteraren kan du:

 • Öppna varningsverktyget genom att klicka på + Add.
 • Tagga varningar. På så sätt kan du ordna dem så att de blir lätta att använda.
 • Ta bort aviseringar.
 • Byt namn på aviseringar.
 • Godkänn aviseringar.
 • Kopiera aviseringar.
 • Aktivera/inaktivera aviseringar.
 • Förnya ett varningsutgångsdatum. När en eller flera aviseringar har valts kan de förnyas genom att klicka på Renew. Detta utökar deras förfallodatum till 1 år från den dag Renew klickades på, oavsett deras ursprungliga förfallodatum.
 • Exportera en varning till en CSV-fil.
 • Redigera aviseringar genom att dubbelklicka på varningens titel.
 • Sök efter aviseringar.
 • Lägg till aviseringar i andra rapportsviter.
 • Ange/ändra ägare för en avisering.
 • Lägg till andra filter.
 • Definiera ett utgångsdatum för en avisering.

Konfigurera kolumner

Du kan konfigurera den information som visas för varje varning i Varningshanteraren genom att konfigurera de kolumner som visas.

Så här konfigurerar du synliga kolumner i Varningshanteraren:

 1. I Adobe Analytics väljer du fliken Components och sedan Alerts.

 2. I Varningshanteraren väljer du ikonen Anpassa kolumner Anpassa kolumner och markerar sedan de kolumner som du vill ska visas i Varningshanteraren.

  Följande kolumner är tillgängliga:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 layout-auto
  Kolumnrubrik Beskrivning
  Favoriter Visar stjärnikoner bredvid varje varning, så att du kan markera varningar som favoriter.
  Titel och beskrivning Dessa värden finns i varningsverktyget. Om du vill redigera titeln och beskrivningen markerar du titellänken för att öppna varningsverktyget.
  Rapportsvit Anger i vilken rapportsvit som aviseringen senast sparades.
  Ägare Anger vem som äger aviseringen. Som icke-administratör kan du bara se aviseringar som du äger eller aviseringar som delats med dig.
  Taggar Visar taggar som har tillämpats på aviseringen, antingen av dig eller av personer som delat aviseringen med dig.
  Delas med Visar enskilda personer eller grupper (endast admin) eller Alla (endast admin) som du har delat aviseringen med.
  Ändrat den Anger datumet då aviseringen senast ändrades.
  Senast använd

  Visar datumet då aviseringen senast användes.

  Den här informationen kan hjälpa dig att avgöra om en komponent är värdefull för användare i organisationen, var den används och om den behöver tas bort eller ändras.

  Tänk på följande när du visar den här kolumnen:

  • Den här informationen inkluderar inte användning från API, Report Builder eller Data Warehouse.
  • För vissa komponenter kanske den här kolumnen inte innehåller data om komponenten senast användes före september 2023.
recommendation-more-help
46b8682c-fda6-4669-9355-1a44923e549e