Mappa

Översikt section_19F740FAF08D47B1AF1EF239A74FC75C

The Map Visualization in Analysis Workspace

 • Gör att du kan skapa en visuell karta över alla mått (inklusive beräknade värden).
 • Är användbart för att identifiera och jämföra mätdata för olika geografiska regioner.
 • Kan hantera två datakällor: latitud/longitud från mobilanvändning eller geografisk dimension för webbanvändning.
 • Stöd för export till PDF.
 • Använder WebGL för bildvisning. Om grafikdrivrutinerna inte har stöd för WebGL-återgivning kan du behöva uppdatera drivrutinerna.

Här är en videoöversikt:

Skapa en kartvisualisering section_61BBFA3A7BFD48DA8D305A69D9416299

 1. Dra från listan med visualiseringar Map till en friformspanel:

 2. Dra ett mätvärde från listan med mätvärden (inklusive beräknade värden).

 3. Ange den datakälla som du vill rita från. (Den här dialogrutan visas bara om du har platsspårning aktiverad för mobilappsdata.)

Inställning
Beskrivning
Mobile Lat/Long
Det här alternativet representerar mobilappsdata. Det här alternativet visas bara om du har aktiverat det för din rapportsvit i Analytics > Admin > Report Suites > (välj rapportserie) > Edit Settings > Mobile Management > Enable Location Tracking. Det här är standardinställningen (om platsspårning är aktiverat).
Geographic Dimension
Det här alternativet representerar geosegmenteringsdata om besökarens plats baserat på besökarens IP-adress. Dessa data omvandlas till Country, Regionoch City. Observera att det inte går till DMA- eller Zip-kodnivån. Nästan alla rapportsviter har den här dimensionen aktiverad. Om du inte har det kontaktar du Adobe kundtjänst för att aktivera geografiska rapporter.
 1. Klicka på Build.

  Den första vyn som du ser är en World View med en bubbelkarta som liknar den här.

 2. Nu kan du

  • Zooma på kartan för att förstora vissa områden genom att dubbelklicka på kartan eller använda rullningshjulet. Kartan zoomas enligt var du har placerat markören. Genom zoominteraktion uppdateras den nödvändiga dimensionen (land > stat > stad) automatiskt utifrån zoomnivån.

  • Jämför två eller flera kartvisualiseringar i samma projekt genom att placera dem sida vid sida.

  • Visa jämförelser mellan period och period (t.ex. år över år):

   • Visa negativa tal: Om du till exempel ritar upp ett årligt mått kan kartan visa -33 % över New York.
   • Med mätvärden av typen procent beräknar klustring det genomsnittliga procentvärdet.
   • Ett grönt/rött färgschema: Positiv/negativ
  • Rotera kartan i 2D eller 3D genom att hålla ned Ctrl och flytta kartan.

  • Växla till en annan vy, t.ex. värmekartan, med inställningar beskrivs nedan. Observera att bubbelvyn är standardinställningen.

 3. Spara projektet för att spara alla kartinställningar (koordinater, zoomning, rotation).

 4. Tabellen på frihand, nedanför visualiseringen, kan fyllas med genom att du drar i platsdimensioner och mått från den vänstra listen:

Inställningar för kartvisualisering section_5F89C620A6AA42BC8E0955478B3A427E

Det finns två uppsättningar inställningar för kartan:

The skiftnyckelsikon längst upp till höger visas den inledande dialogrutan där du kan ändra måttet och datakällan:

Klicka på kugghjulsikon visar dessa visualiseringsinställningar:

Inställning
Beskrivning
Bubblor
Ritar händelser med bubblor. Ett bubbeldiagram är ett diagram med flera variabler och som är ett kors mellan ett punktdiagram och ett proportionellt ytdiagram. Det här är standardvyn.
Heatmap
Ritar händelser med hjälp av en heatmap. En heatmap är en grafisk representation av data där de enskilda värdena i en matris representeras som färger.
Format: Färgtema
Visar färgschemat för värmekartan och bubblorna. Du kan välja mellan Coral, Reds, Green eller Blues. Standardvärdet är Koral.
Format: Kartstil
Du kan välja mellan Basic, Streets, Bright, Light, Dark och Satellite.
Klusterradie
Grupperar datapunkter som ligger inom det angivna antalet pixlar. Standardvärdet är 50.
Anpassat maxvärde
Gör att du kan ändra tröskelvärdet för det högsta värdet för kartan. Om du justerar det här värdet justeras skalan för värdena för bubblor/heatmap (färg och storlek) i förhållande till det anpassade maxvärdet.

Skapa en heatmap med tidsdelning

Här är en video om ämnet:

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc