Översikt över segmentanalys

Analytikerna kan tillbringa många timmar eller till och med dagar på att leta efter relevanta skillnader mellan olika segment i organisationens mått och mått. Denna analys är inte bara tidskrävande och tidskrävande, ni kan aldrig vara säkra på om man missar en viktig skillnad som kan få stor effekt på era riktade marknadsföringssatsningar.

Många organisationer har lyckats med hjälp av funktioner som bygger på segmentanalys. Se Användningsexempel för segmentjämförelse för verkliga scenarier som ger värdefull information.

Funktioner

Segmentanalys omfattar följande funktioner:

  • Panelen Segmentjämförelse: Kärnfunktionen i segmentanalys. Dra två segment till panelen och visa en omfattande rapport som visar statistiskt signifikanta skillnader och överlappning mellan de två målgrupperna.
  • Jämföra segment i utfall: Se hur olika målgrupper jämför med varandra i samband med en utfallsvisualisering.
recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc