Ta bort ett projekt från en mapp

Om du vill ta bort ett projekt från en mapp kan du flytta projektet till en annan plats eller ta bort projektet.

NOTE
När en administratör flyttar ett projekt till företagsmappen delas mappen med alla, även om de ursprungliga delade behörigheterna var begränsade. När en administratör flyttar ett projekt från företagsmappen gäller de ursprungliga eller tidigare delningsbehörigheterna.

Flytta ett projekt move-project-in-folder

Du kan flytta projekt från en mapp till en annan mapp som du har skapat.

  1. I en projektmapp väljer du ellipsen bredvid projektnamnet.

  2. Välj Flytta till och välj sedan en mapp att flytta projektet till.

  3. Klicka på Flytta.

    En popup bekräftar att projektet har flyttats.

Ta bort ett projekt från en projektmapp delete-project-in-folder

När du tar bort ett projekt från en mapp tas det bort från systemet efter 180 dagar. Under de 180 dagarna efter borttagningen kan användarna fortfarande komma åt ett borttaget projekt via webbgränssnittet om de har en URL till projektet.

  1. I en projektmapp väljer du ellipsen bredvid projektnamnet.

  2. Välj Ta bort.

  3. Ett bekräftelsefönster ber dig bekräfta borttagningen.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc