Skapa mappar

Du kan lägga till en ny mapp eller en undermapp i listan över projekt och mappar på Workspace landningssida.

Skapa en ny mapp create-new-folder

Om du vill skapa en ny mapp

 1. Klicka på Skapa ny.

 2. Ange ett namn för den nya mappen.

 3. Välj taggar i listrutan eller lägg till nya taggar.

 4. Klicka på Skapa.

  Den nya mappen läggs till i huvudlistan med projekt och mappar.

Skapa en undermapp create-subfolder

Med undermappar kan du ange ytterligare nivåer för projekthantering och -organisation.

Om du vill skapa en undermapp när en befintlig mapp är öppen

 1. Klicka på Skapa en ny mapp.

 2. Ange ett undermappsnamn och lägg till eventuella nödvändiga taggar.

 3. Klicka på Skapa.

  Den nya undermappen läggs till i listan över projekt och undermappar.

  note note
  NOTE
  Du kan skapa upp till 10 nivåer av undermappar i en enda mapp.

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc