Aktivera och aktivera Activity Map

Beskriver de steg som Analytics Admin måste slutföra för att aktivera Activity Map-länksamling och användarhämtning.

Steg 1. Aktivera Activity Map update_code

Modulen Activity Map är en del av taggarna AppMeasurement.js, Adobe Experience Platform och Web SDK (alloy.js). Data från Activity Map kan inte samlas in om du inte uppdaterar till Web SDK version 2.15.0 eller högre, eller Adobe Analytics-taggtillägg v1.90 eller högre, eller AppMeasurement version 1.6 eller senare.

Web SDK (tillägget Adobe Experience Platform-taggar)

OBS! Web SDK samlar för närvarande in Activity Map-information genom att spela in separata klickningshändelser för länkar. Detta skiljer sig från AppMeasurementet som registrerar Activity Map-information för interna länkar genom att inkludera den informationen i efterföljande sidinläsning. På grund av detta resulterar Web SDK-samlingen i ytterligare serveranrop. En framtida version av Web SDK gör det möjligt att konfigurera Web SDK så att Activity Map-information paketeras vid efterföljande träffar, vilket i huvudsak matchar beteendet i AppMeasurementet.

 1. I Adobe Experience Platform-taggar navigerar du till den egenskap som du implementerar Analytics för.
 2. Under Extensions > Adobe Experience Platform Web SDK, markera Enable click data collection som markerats nedan.
 3. Skapa biblioteket med ändringarna.
 4. Publicera biblioteket i produktion.

Validering

Interagera samtal med fliken Developer Console Network:

 1. Läs in utvecklingsstartskriptet på webbplatsen.

 2. Om du klickar på Elements söker du efter "/ee" på fliken Nätverk

Adobe Experience Platform Debugger:

 1. Hämta och installera Adobe Experience Platform debugger.

 2. Gå till Logs > Edge > Connect to Edge.

Vanliga frågor

 • Interaktionsanropet utlöses inte på fliken Nätverk.
  Med klickdatainsamlingen i ett samlarsamtal måste vi filtrera med antingen "/ee" eller "collect?"

 • Det finns ingen nyttolastvisning för samtalet.
  Samlingsanropet är utformat på ett sådant sätt att spårningen inte påverkar navigeringen till andra webbplatser, så att dokumentborttagningsfunktionen kan användas för samlarsamtal. Detta påverkar inte din datainsamling, men om du behöver validera på sidan lägger du till target = "_blank" till respektive element. Länken öppnas sedan på en ny flik.

 • Hur ignorerar jag samlingen av PII?
  Lägg till respektive villkor i<< före länk klicka på skicka återanrop>> och returnera false om du vill ignorera dessa värden. Läs mer

  Exempelkod:

Manuell implementering av Web SDK

Se Spåra länkar om du vill ha information om hur du implementerar länkspårning och hur du aktiverar Activity Map genom att hämta region för det klickade HTML-elementet.

note note
NOTE
Om du aktiverar länkspårning med Web SDK skickas länkhändelser när en kund navigerar från en sida till nästa. Detta skiljer sig från hur AppMeasurement fungerar och kan eventuellt resultera i extra fakturerbara träffar som skickas till Adobe.
Analytics-tillägg (Adobe Experience Platform-taggar)

I Adobe Experience Platform-taggar navigerar du till den egenskap som du implementerar Analytics för. I Install Extension dialogruta, välja Use Activity Map.

AppMeasurement
 1. Ladda ned det senaste Javascript-biblioteket för AppMeasurement.
  Gå till Analytics > Admin > All admin > Code manager.
 2. Implementera den genom att följa dessa instruktioner.

Steg 2. Aktivera Activity Map-rapporter enable

Du måste aktivera Activity Map-rapporter på rapportsvitnivå.

 1. Logga in på Adobe Analytics och navigera till Analytics > Admin > Report Suites > Välj rapportserie > Edit Settings > Activity Map > Activity Map Reporting .

 2. Activity Map samlar in länkdata i Activity Map-rapporter. För att aktivera måste du först aktivera variablerna genom att klicka på Enable Activity Map Reports.

  I det här steget läggs alla analysdimensioner till som du behöver för att samla in data.

 3. Efter ungefär en timme ska du kontrollera Activity Map Page report, som visar alla sidor där användarna klickade på en länk.

Steg 3. Lägg till användare i Activity Map Access produktprofil add_users

 1. Klicka på Add Users to Group.

  Då kommer du till produktprofilsidan på sidan Adobe Admin Console.

 2. Om du inte har skapat en Activity Map Access produktprofil, gör det nu. Behörighetsobjekten som krävs för profilen är Analytics Tools > Activity Map och Analytics Tools > Segment Publishing.

 3. Lägg till användare i den produktprofilen. Detta gör att dina användare kan hämta Activity Map från Adobe Analytics > Tools > ActivityMap .

recommendation-more-help
a83f8947-1ec6-4156-b2fc-94b5551b3efc